Kim jesteśmy?

Aktualności

Komisja ds. Społeczno - Gospodarczych

W ramach komisji działają grupy na rzecz integracji imigrantów i imigrantek, Metropolitalnego Rynku Pracy, lokalnych zakupów, edukacji, przedsiębiorczości, budżetu obywatelskiego oraz działań na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia. Komisja stale współpracuje zarówno z przedstawicielami samorządów lokalnych, jak i z biznesem i organizacjami pozarządowymi.

Przewodnicząca: 
Katarzyna Gruszecka - Spychała, Zastępca Prezydenta Gdyni ds. gospodarki

Koordynator Komisji: 
Wakat

13.10.2015

Komisja ds. Rozwoju Społecznego o działalności Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Tematem piątego już w tym roku spotkania w ramach Komisji ds. Rozwoju Społecznego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot była działalność Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na Subregion Metropolitalny i Nadwiślański (OWES). Celem spotkania dedykowanego przede wszystkim potencjalnym beneficjentom 6 Osi Priorytetowej RPO WP 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, było wypracowanie założeń projektowych dla dalszego funkcjonowania OWES oraz powiązań z projektami planowanymi do realizacji w ramach pozostałych Poddziałań OP.6.

Czytaj dalej
05.05.2015

Komisja ds. Rozwoju Społecznego GOM wypracowała rekomendację w zakresie finansowania integracji i rewitalizacji

W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne spotkanie Komisji ds. Rozwoju Społecznego Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego poświęcone przedsięwzięciom planowanym do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w obszarach: Integracja (RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 – Integracja) i Rewitalizacja (RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 – Konwersja).

Czytaj dalej
11.03.2015

Komisja ds. Rozwoju Społecznego GOM dyskutuje nt. przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Tematem pierwszego w tym roku posiedzenia Komisji ds. Rozwoju Społecznego Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego były przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w obszarach: Integracja (RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 – Integracja) i Rewitalizacja (RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 – Konwersja).

Czytaj dalej
  • GIWK