Kim jesteśmy?

Aktualności

Komisja ds. Strategii Metropolii

Zadaniem komisji jest monitorowanie wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Strategii OMGGS 2030 oraz jej aktualizacja, koordynacja prac nad dokumentami strategicznymi wypracowywanymi wspólnie między jednostkami samorządu terytorialnego (np. Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego). Komisja zbiera i przekazuje informacje nt. wdrażania środków unijnych oraz nowej perspektywy UE. Komisja koordynuje również prace Konwentu Prezydiów Komisji (zgromadzenia wszystkich przewodniczących komisji tematycznych OMGGS).

Przewodniczący: Mateusz Szulc, Kierownik Referatu Partnerstwa Publiczno - Prywatnego Urzędu Miasta Rumi

Prezydium Komisji:
1. Kamil Pach, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Władysławowo
2. Katarzyna Gruszka, Naczelnik Wydziału Strategii w Urzędzie Miasta Gdyni
3. Katarzyna Drozd-Wiśniewska, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej w Urzędzie Miasta Gdańska

Koordynator Komisji: Aleksandra Fijałkowska
tel. 58 526 81 55, mail: aleksandra.fijalkowska@metropoliagdansk.pl

29.01.2020

Metropolia na Pomorzu - projekt ustawy trafił do Marszałka Senatu

Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i starostowie z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot zaapelowali do Marszałka Senatu o pilne wznowienie prac nad ustawą metropolitalną dla Pomorza. Projekt takiej ustawy został przekazany w środę, 29 stycznia w Gdańsku na ręce Marszałka Tomasza Grodzkiego. W spotkaniu wzięli również udział senatorowie z Pomorza oraz Marszałek Województwa Pomorskiego.

Czytaj dalej
  • GIWK