Kim jesteśmy?

Aktualności

Komisja ds. Strategii Metropolii

Zadaniem komisji jest monitorowanie wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Strategii OMGGS 2030 oraz jej aktualizacja, koordynacja prac nad dokumentami strategicznymi wypracowywanymi wspólnie między jednostkami samorządu terytorialnego (np. Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego). Komisja zbiera i przekazuje informacje nt. wdrażania środków unijnych oraz nowej perspektywy UE. Komisja koordynuje również prace Konwentu Prezydiów Komisji (zgromadzenia wszystkich przewodniczących komisji tematycznych OMGGS).

Przewodniczący: Mateusz Szulc, Kierownik Referatu Partnerstwa Publiczno - Prywatnego Urzędu Miasta Rumi

Koordynator Komisji: Aleksandra Fijałkowska
tel. 58 526 81 55, mail: aleksandra.fijalkowska@metropoliagdansk.pl

20.07.2015

Wspólnie o Strategii 2030 - spotkanie przedstawicieli samorządów i partnerów metropolii z sektorów nauki i biznesu.

16 lipca odbyło się w Olivia Business Centre spotkanie ws. Projektu Strategii Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot do roku 2030. Wzięli w nim udział przedstawiciele samorządów z OM G-G-S, a także kluczowych partnerów metropolii z sektorów nauki i biznesu. Celem spotkania było omówienie zapisów zawartych w dokumencie Strategii oraz dyskusja na temat priorytetów współpracy metropolitalnej.

Czytaj dalej
  • GIWK