Kim jesteśmy?

Metropolie w Polsce i na świecie

Metropolia Gdańska jest najszybciej rozwijającym się obszarem północnej Polski. Jest również znaczącym ośrodkiem procesów integracyjnych w regionie Morza Bałtyckiego i stanowi ważne ogniwo łańcucha transportowego, łączące północ i zachód Europy ze środkową i południową częścią kontynentu.

Jednocześnie jest oknem na świat dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej, które są naturalnym zapleczem dla dwóch największych polskich portów morskich, jako jedynych na Bałtyku posiadających bezpośrednie połączenia z portami Azji Południowo-Wschodniej. O międzynarodowym znaczeniu Metropolii decyduje również coraz szersza sieć połączeń lotniczych Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy, ilość firm z kapitałem zagranicznych, czy też lokalnych przedsiębiorstw inwestujących zagranicą. Decyduje o tym też liczba umów zagranicznych naszych uczelni, liczba studentów zagranicznych, wspólnych projektów badawczych, a także rozpoznawalność marki jaką jest Gdańsk, na całym świecie kojarzonej z „Solidarnością”, walką o wolność i pokojową nagrodą Nobla dla Lecha Wałęsy, a obecnie także organizacją mistrzostw UEFA EURO 2012.

Te, oraz inne czynniki sprawiają, że Metropolia Gdańska posiada określoną rangę międzynarodową, wplatając się tym samym w sieci metropolitalnych powiązań. To właśnie one w głównej mierze, obok parametrów takich jak PKB czy liczba mieszkańców, decydują o jej konkurencyjności.

Można mówić o różnej skali usieciowienia, na przykład lokalnej, regionalnej, krajowej, kontynentalnej czy globalnej. W każdej z nich nasza Metropolia zajmuje właściwe sobie miejsce.

  • GIWK