Kim jesteśmy?

Publikacje

 

1. Jak zaplanowaliśmy nasze gminy?

2. Koncepcja rozwoju układu komunikacyjnego metropolii gdańskiej.

3. Standaryzacja zapisu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin położonych w Gdańskim Obszarze Metropolitalnym

4. Synteza SUiKZP 58 gmin obszaru metropolitalnego

5. Jakość, dostępność i efektywność usług publicznych w opinii mieszkańców Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego

6. Badanie satysfakcji klientów urzędów na obszarze Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego

7. Raport podsumowujący projekt Platforma Praktyk - jakość, dostępność i efektywność usług publicznych na obszarze Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego

8. Smart Metropolia. Metropolia solidarności

9. Smart Metropolia. Inteligentne wymiary rozwoju metropolii. Przykłady. Doświadczenia. Plany

10. Opracowanie Strategii Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego do 2030 roku. Diagnoza sektorowa: Przedsiębiorczość, innowacyjność, B+R

11. Opracowanie Strategii Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego do 2030 roku. Diagnoza sektorowa: Demograficzno-osadnicze uwarunkowania rozwoju OM i migracje

12. Opracowanie Strategii Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego do 2030 roku. Diagnoza sektorowa: Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko przyrodnicze

13. Opracowanie Strategii Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego do 2030 roku. Diagnoza sektorowa: Internacjonalizacja Obszaru Metropolitalnego

14. Opracowanie Strategii Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego do 2030 roku. Diagnoza sektorowa: Rola małych miast i obszarów wiejskich w rozwoju obszaru metropolitalnego

15. Opracowanie Strategii Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego do 2030 roku. Diagnoza sektorowa: Diagnoza ogólna stanu rozwoju obszaru metropolitalnego