Kim jesteśmy?

Zarząd

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, który kieruje jego bieżącą działalnością i reprezentuje Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot na zewnątrz. Wybierany jest w demokratycznym głosowaniu przez Walne Zebranie Członków, a jego kadencja równa jest kadencji władz jednostek samorządu terytorialnego.

Według Statutu Stowarzyszenia Zarząd składa się z nie więcej niż dwunastu i nie mniej niż sześciu osób, w tym z Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika. Obecnie w jego składzie zasiadają:
 

Paweł Adamowicz Prezes Zarządu OMG-G-SPrezydent Miasta Gdańska

Urodzony 2 listopad 1965 roku. Gdański polityk i samorządowiec. W 1988 roku przewodniczył strajkom studenckim na Uniwersytecie Gdańskim (UG). W latach 1989-1998 nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa i Administracji UG. W wieku dwudziestu pięciu lat został  prorektorem ds. studenckich, funkcję tę pełnił od 1990 do 1993 roku.

W latach 1990-1991 organizator i pierwszy przewodniczący Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Gdańskiego. Radny Miasta Gdańska w latach 1990-2002; w kadencji 1994-1998 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Miasta, zaś w 1998 roku wybrany przez radnych na Prezydenta Miasta. Następnie wybierany na Prezydenta w wyborach bezpośrednich w 2002, 2008 i 2012 roku.

W 2007 roku i ponownie w 2011 roku został wybrany przez prezydentów dwunastu największych miast Polski na stanowisko Prezesa Zarządu Unii Metropolii Polskich. Członek Zespołu ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Od 2011 roku członek Komitetu Regionów. Członek Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej RP.

Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice (2001), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2003), Orderem Odrodzenia Polski Polonia Restituta (2010), Medalem Św. Wojciecha za wybitne zasługi dla Gdańska (2010) oraz Różą Franciszki Cegielskiej za zasługi dla rozwoju samorządności w Polsce (2010). 

 

Wojciech SzczurekWiceprezes Zarządu OMG-G-SPrezydent Miasta Gdyni

Urodzony w 1 grudnia 1963 roku.

Doktor prawa, ukończył Uniwersytet Gdański, z zawodu sędzia. W latach 1989-94 pracował w Sądzie Rejonowym w Gdyni w Wydziale Cywilnym, był przewodniczącym tego wydziału.

Od 1998 roku prezydent miasta Gdyni.

Aktywność samorządową poprzedzoną działalnością obywatelską (współtworzył Komitet Obywatelski) rozpoczął w 1990 roku, kiedy został radnym Rady Miasta Gdyni. W latach 1991-1998 był Przewodniczącym Rady Miasta Gdyni, równocześnie reprezentował miasto w Sejmiku Samorządowym Województwa Gdańskiego. Od 2003 roku jest prezesem Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej, którego aktywność przyczyniła się do rozpoczęcia budowy autostrady A1.

Laureat licznych nagród i wyróżnień, wśród których wymienić należy: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce oraz za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności społecznej, Złoty Krzyż Pro Ecclesia et Pontifice (2001 r.), Różę Franciszki Cegielskiej przyznawaną najwybitniejszym postaciom polskiego samorządu (rok 2010), Nagrodę im. Andrzeja Bączkowskiego przyznawaną osobom, które stanowią wzór służby publicznej, tytuł Europejczyka Roku 2010 wraz ze złotą statuetką w kategorii "Gospodarz gminy, miasta, regionu", Nagrodę im. Grzegorza Palki za "budowanie prestiżu polskiego samorządu terytorialnego przez modelowe rozwiązania realizowane wraz z gdyńską społecznością".

 

Jacek KarnowskiWiceprezes Zarządu OMG-G-SPrezydent Miasta Sopotu

Urodzony 16 sierpnia 1963 roku. Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego, Studium Podyplomowego Prawa Samorządowego na UG, a także Studium Zarządzania UG oraz Central Connecticut State University. Od 1990 radny i wiceprezydent Sopotu, a od 1998 roku prezydent Miasta Sopotu.

Od 2007 roku Wiceprezes Związku Miast Polskich, delegat do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych przy Radzie Europy, a także Współprzewodniczący Zespołu ds. Ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Został uhonorowany odznaczeniem papieskim Pro Ecclesia et Pontifice, odznaką Zasłużony Działacz Kultury, a także Medalem Pro Memoria.

 

Hanna BrejwoSkarbnik OMG-G-SWójt Gminy Pszczółki

Urodzona 14 marca 1959 roku. Ukończyła zarządzanie w Wyższej Szkole Morskiej oraz liczne studia podyplomowe. W 2000 roku wybrana na wójta przez radnych, a na kolejne kadencje  wybierana w wyborach bezpośrednich. Członek Zarządu Związku Gmin Pomorskich (d. Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich). Przez osiem lat członek Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP EUROREGION BAŁTYK.

Odznaczona m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Honorową za szczególne zasługi dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Medalem im. Ks. Dr. Jana Dzierżona za szczególne zasługi w rozwoju pszczelarstwa.

Jacek MichalskiCzłonek Zarządu OMG-G-SBurmistrz Nowego Dworu Gdańskiego

Urodzony 22 grudnia 1961 roku. Z wykształcenia magister inżynier rolnictwa. Przez ponad dwadzieścia lat pracował jako nauczyciel w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, a w ostatnich latach pracował, jako dyrektor tej placówki. W 2010 roku został wybrany na stanowisko Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego.

Mirosław PobłockiCzłonek Zarządu OMG-G-SPrezydent Miasta Tczewa

Urodzony 8 marca 1962 roku. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej i Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Funkcję prezydenta Tczewa pełni od 2010 r. Wcześniej, przez 8 lat był zastępcą prezydenta Tczewa ds. gospodarczych. W samorządzie pracuje od I kadencji, w latach  1990-1994  był radnym miejskim, w kadencji 1998-2002 – radnym powiatu tczewskiego zasiadając jednocześnie w zarządzie powiatu. W pracy samorządowej stawia na rozwój Tczewa i systematyczną poprawę, jakości codziennego życia jego mieszkańców.

 

Mirosław Jan Czapla Członek Zarządu OMG-G-SStarosta Powiatu Malborskiego

Urodzony 24 czerwca 1955 roku. Ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską w Koszalinie z tytułem Inżyniera Inżynierii Środowiska. Tytuł magistra ekonomii uzyskał w 2005 roku na Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Odznaczony przez Prezydenta RP w uznaniu zasług na rzecz społeczności lokalnej. Starosta Powiatu Malborskiego od 2006 roku.

 

Gabriela LisiusCzłonek Zarządu OMG-G-SStarosta Powiatu Wejherowskiego

Urodzona 18 lutego 1961 roku. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Doktor nauk ekonomicznych.
Z samorządem powiatowym związana od początku jego funkcjonowania tj. od 1998 roku. Obecnie Starosta Powiatu Wejherowskiego, wcześniej Etatowy Członek  Zarządu Powiatu. W latach 2002-06 pełniła funkcję Wicestarosty odpowiadając za sprawy oświaty, zdrowia, opieki społecznej i kultury. Od lat znajduje czas na pracę społeczną. Od 2001 roku jest członkiem Polskiego Czerwonego Krzyża, a od 2007 pełni funkcję prezesa oddziału wejherowskiego. Należy rownież do Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Za działalność społeczną została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi.

 

Jarosław Białk Członek Zarządu OMG-G-SStarosta Powiatu Puckiego

Urodzony  21 sierpnia 1967 roku. Absolwent Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Studium Podyplomowego na Wydziale Zarządzania UG. Starosta Powiatu Puckiego, członek Zarządu GOM.Od 16 lat związany z samorządem. W latach 1998 – 2006 radny Gminy Krokowa, od 2002 do 2006 roku Przewodniczący Rady Gminy Krokowa. Pracownik Starostwa Powiatowego w Pucku w latach 1998 – 2006 a od 2006 do 2014 Zastępca Wójta Gminy Krokowa. Jarosław Białk jest członkiem Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego.

 

Bogdan ŁapaCzłonek Zarządu OMG-G-SWicestarosta Powiatu Kartuskiego

Urodzony 29 maja 1957roku. Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu. W 1990 roku został wybrany na stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Żukowo; funkcję tę pełnił przez trzy kadencje. Od 1998 roku jest radnym powiatu kartuskiego; w latach 1998-2002 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego tejże rady. Od 27 listopada 2010 roku jest wicestarostą kartuskim. Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej w 2001roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył go Złotym Krzyżem Zasługi.

 

Krzysztof HildebrandtCzłonek Zarządu OMG-G-SPrezydent Miasta Wejherowa

Urodzony 6 grudnia 1953 roku w Wejherowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz licznych studiów podyplomowych. Prezydent Wejherowa od 1998 roku. Znany działacz społeczny, aktywnie uczestniczący w życiu Wejherowa i Kaszub. Pomaga organizacjom społecznym, jest aktywnym członkiem kilku organizacji pozarządowych np. Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny, Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie. Żywo interesuje się działalnością Cechu Rzemiosł, Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Inicjator utworzenia Straży Miejskiej wspierający działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Za szczególne zasługi dla samorządności, za wybitną i profesjonalną z pełnym oddaniem prowadzoną działalność na rzecz mieszkańców Wejherowa, Krzysztof Hildebrandt otrzymał wiele odznaczeń, medali i wyróżnień, m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, „Samorządowy Oskar”, „Orzeł Pomorski”, Statuetka Jakuba Wejhera.

Teresa Ossowska-SzaraCzłonek Zarządu OMG-G-SStarosta Lęborski

Urodzona 4 kwietnia 1956 roku. Magister Filologii Polskiej. Ukończyła Studia Podyplomowe na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej. Posiada uprawnienia do rad nadzorczych spółek prawa handlowego. Nauczyciel, Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno – Handlowych w Lęborku w latach 2002 – 2007.
Radna Rady Miejskiej w Lęborku IV kadencji w latach: 2002 - 2006, V kadencji w latach 2006 - 2010 oraz  Radna Rady Powiatu Lęborskiego IV kadencji w latach 2010 - 2014.
Starosta Powiatu Lęborskiego od 2015 roku.