Kim jesteśmy?

Kadencja 2011-2014

 

Zarząd GOM, kadencja 2011-2014

 

Paweł Adamowicz Prezes Zarządu Prezydent Miasta Gdańska

Urodzony 2 listopad 1965 roku. Gdański polityk i samorządowiec. W 1988 roku przewodniczył strajkom studenckim na Uniwersytecie Gdańskim (UG). W latach 1989-1998 nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa i Administracji UG. W wieku dwudziestu pięciu lat został  prorektorem ds. studenckich, funkcję tę pełnił od 1990 do 1993 roku.

W latach 1990-1991 organizator i pierwszy przewodniczący Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Gdańskiego. Radny Miasta Gdańska w latach 1990-2002; w kadencji 1994-1998 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Miasta, zaś w 1998 roku wybrany przez radnych na Prezydenta Miasta. Następnie wybierany na Prezydenta w wyborach bezpośrednich w 2002, 2008 i 2012 roku.

W 2007 roku i ponownie w 2011 roku został wybrany przez prezydentów dwunastu największych miast Polski na stanowisko Prezesa Zarządu Unii Metropolii Polskich. Członek Zespołu ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Od 2011 roku członek Komitetu Regionów. Członek Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej RP.

Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice (2001), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2003), Orderem Odrodzenia Polski Polonia Restituta (2010), Medalem Św. Wojciecha za wybitne zasługi dla Gdańska (2010) oraz Różą Franciszki Cegielskiej za zasługi dla rozwoju samorządności w Polsce (2010).

Józef Reszke Wiceprezes Zarządu GOM Starosta Powiatu Wejherowskiego

Urodzony 19 września 1954 roku. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Wieloletni samorządowiec. Jako członek Wejherowskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” został radnym miejskim w Wejherowie w pierwszych demokratycznych wyborach samorządowych w 1990 roku. W pierwszej kadencji był również członkiem Zarządu Miasta i sekretarzem miasta Wejherowa. Funkcję sekretarza pełnił przez 12 lat, do 2002 roku. W latach 1993-2000 pełnił funkcję prezesa Wejherowskiego Klubu Sportowego „Gryf”. Od 1999 roku radny powiatu, a od 2002 roku Starosta Wejherowski.

Józef Reszke jest członkiem Zarządu Związku Powiatów Polskich.
Od 2002 roku pełni także funkcję przewodniczącego Platformy Obywatelskiej w powiecie wejherowskim.

Hanna Brejwo Skarbnik GOM Wójt Gminy Pszczółki

Urodzona 14 marca 1959 roku. Ukończyła zarządzanie w Wyższej Szkole Morskiej oraz liczne studia podyplomowe. W 2000 roku wybrana na wójta przez radnych, a na kolejne kadencje  wybierana w wyborach bezpośrednich. Członek Zarządu Związku Gmin Pomorskich (d. Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich). Przez osiem lat członek Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP EUROREGION BAŁTYK.

Odznaczona m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Honorową za szczególne zasługi dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Medalem im. Ks. Dr. Jana Dzierżona za szczególne zasługi w rozwoju pszczelarstwa.

Andrzej Rychłowski Członek Zarządu GOM Burmistrz Miasta Malborka

Urodzony 4 lutego 1963 roku. Samorządowiec. Ukończył studia politologiczne ze specjalności polityka socjalno-samorządowa. Zanim objął funkcję burmistrza miasta, zajmował się prowadzeniem przedsiębiorstwa produkującego materiały budowlane, budującego obiekty mieszkalne oraz handlowo – usługowe.

Jeden z założycieli Platformy Obywatelskiej RP w powiecie malborskim, obecnie przewodniczący Koła Powiatowego PO w Malborku. Od 2010 roku członek Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej RP. Burmistrz Miasta Malborka od 2006 roku.

Jacek Michalski Członek Zarządu GOM Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego

Urodzony 22 grudnia 1961 roku. Z wykształcenia magister inżynier rolnictwa. Przez ponad dwadzieścia lat pracował jako nauczyciel w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, a w ostatnich latach pracował, jako dyrektor tej placówki. W 2010 roku został wybrany na stanowisko Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego.

Wojciech Dettlaf  Członek Zarządu GOM Starosta Powiatu Puckiego

Urodzony 26 września 1957 roku. Ukończył Państwowe Technikum Rolnicze w Kłaninie oraz Akademię Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Emerytowany nauczyciel Zespołu Szkół w Starzynie. Pełnił funkcję dyrektora biura poselskiego wiceministra rolnictwa Kazimierza Plocke, a także wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Krokowej. Starosta Powiatu Puckiego od 2009 roku.

Jacek Karnowski  Członek Zarządu GOM Prezydent Miasta Sopotu

Urodzony 16 sierpnia 1963 roku. Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego, Studium Podyplomowego Prawa Samorządowego na UG, a także Studium Zarządzania UG oraz Central Connecticut State University. Od 1990 radny i wiceprezydent Sopotu, a od 1998 roku prezydent Miasta Sopotu.

Od 2007 roku Wiceprezes Związku Miast Polskich, delegat do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych przy Radzie Europy, a także Współprzewodniczący Zespołu ds. Ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Został uhonorowany odznaczeniem papieskim Pro Ecclesia et Pontifice, odznaką Zasłużony Działacz Kultury, a także Medalem Pro Memoria.

Jerzy Żurawicz Członek Zarządu GOM Burmistrz Gminy Żukowo

Urodzony 24 lipca 1947 roku. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej. W latach 80-tych i 90-tych pełnił funkcję Naczelnika Gminy Żukowo oraz dyrektora Gdańskich Zakładów Drobiarskich DROBPOL S.A. w Żukowie.

W latach 1994-2002 był radnym Rady Miejskiej w Żukowie, w tym jej przewodniczącym. Od 2002-2010 roku pełnił funkcję wicestarosty powiatu kartuskiego oraz radnego Rady Powiatu Kartuskiego. Jako kandydat Komitetu Wyborczego Stowarzyszenie "Samorządna Gmina Żukowo" wybrany w 2010 roku na burmistrza Żukowa.

Wielokrotnie otrzymywał odznaczenia państwowe i resortowe. W marca 2012 r. został odznaczony przez Prezydenta RP – „Medalem Złotym za Długoletnią Służbę”.

Józef Puczyński  Członek Zarządu GOM Starosta Powiatu Tczewskiego

Urodzony 30 maja 1943 roku. Wieloletni samorządowiec. Absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, a także doktor nauk rolniczych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Były referent oraz sekretarz gromadzki w Urzędzie Gminy Gniew w latach 1963 – 1973, naczelnik gminy Morzeszczyn od 1974 do 1985 roku, naczelnik gminy i miasta Pelplin w latach 1985–1988, a następnie Burmistrz Miasta Gniewa w latach 1988 – 1993. Od 1994 r. kierownik stacji Rafinerii Gdańskiej „Lotos” w Gniewie.
Członek zarządu Powiatu Tczewskiego w latach 1998-2002. W latach 2002 - 2010 pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Stanowisko Starosty Powiatu Tczewskiego objął w 2010 roku.

Ponad 30 lat pracy w samorządach na terenie powiatu tczewskiego przyniosło mu wiele odznaczeń, m.in. Złoty Krzyż Zasługi (1984 r.) oraz II Złoty Krzyż nadany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego (2010 r.).

Komisja Rewizyjna GOM, kadencja 2011-2014

 

Janusz Stefan Goliński Członek Komisji Rewizyjnej Wójt Gminy Cedry Wielkie

Urodzony 23 października 1960 roku. Absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego a także Podyplomowych Studiów na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Od 1986 do 2002 r. pracownik Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku odpowiedzialny za sprawy sportu i turystyki. Stażysta z zakresu funkcjonowania administracji lokalnej i rządowej we Francji w 1991 roku. W latach 1998 – 2002 radny sołectwa i jednocześnie przewodniczący Rady Gminy Koszwały. W 2002 roku wybrany na wójta gminy Cedry Wielkie.
Obecnie pełni również obowiązki wiceprezesa Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Żuławy”.

Mirosław Jan Czapla Członek Komisji Rewizyjnej Starosta Powiatu Malborskiego

Urodzony 24 czerwca 1955 roku. Ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską w Koszalinie z tytułem Inżyniera Inżynierii Środowiska. Tytuł magistra ekonomii uzyskał w 2005 roku na Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Odznaczony przez Prezydenta RP w uznaniu zasług na rzecz społeczności lokalnej. Starosta Powiatu Malborskiego od 2006 roku.

Kazimierz Okrój Członek Komisji Rewizyjnej

Urodzony 25 lipca 1958 roku. Absolwent Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej. Od wielu lat związany z samorządem – przez pięć kadencji radny Miasta Redy. Podczas III i V kadencji pełnił obowiązki przewodniczącego Rady Miasta. W 2002 roku pełnił funkcję prezesa Małego Trójmiasta Kaszubskiego. Wiceprezes Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Pomorza. W 2012 roku odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

 

  • GIWK