Kim jesteśmy?

Kadencja 2014-2018

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, który kieruje jego bieżącą działalnością i reprezentuje Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot na zewnątrz. Wybierany jest w demokratycznym głosowaniu przez Walne Zebranie Członków, a jego kadencja równa jest kadencji władz jednostek samorządu terytorialnego.

Według Statutu Stowarzyszenia Zarząd składa się z nie więcej niż dwunastu i nie mniej niż sześciu osób, w tym z Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika. W czasie kadencji 2014-2018 w jego składzie zasiadali:
 

Paweł Adamowicz Prezes Zarządu OMG-G-SPrezydent Miasta Gdańska

Urodzony 2 listopad 1965 roku. Gdański polityk i samorządowiec. W 1988 roku przewodniczył strajkom studenckim na Uniwersytecie Gdańskim (UG). W latach 1989-1998 nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa i Administracji UG. W wieku dwudziestu pięciu lat został  prorektorem ds. studenckich, funkcję tę pełnił od 1990 do 1993 roku.

W latach 1990-1991 organizator i pierwszy przewodniczący Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Gdańskiego. Radny Miasta Gdańska w latach 1990-2002; w kadencji 1994-1998 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Miasta, zaś w 1998 roku wybrany przez radnych na Prezydenta Miasta. Od 2002 roku pięciokrotnie wybierany na Prezydenta Gdańska w wyborach bezpośrednich. 

W 2007 roku i ponownie w 2011 roku został wybrany przez prezydentów dwunastu największych miast Polski na stanowisko Prezesa Zarządu Unii Metropolii Polskich. Członek Zespołu ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Od 2011 roku członek Komitetu Regionów. 

Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice (2001), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2003), Orderem Odrodzenia Polski Polonia Restituta (2010), Medalem Św. Wojciecha za wybitne zasługi dla Gdańska (2010) oraz Różą Franciszki Cegielskiej za zasługi dla rozwoju samorządności w Polsce (2010)./p>

Wojciech SzczurekWiceprezes Zarządu OMG-G-SPrezydent Miasta Gdyni

Urodzony w 1 grudnia 1963 roku.

Doktor prawa, ukończył Uniwersytet Gdański, z zawodu sędzia. W latach 1989-94 pracował w Sądzie Rejonowym w Gdyni w Wydziale Cywilnym, był przewodniczącym tego wydziału.
Od 1998 roku prezydent miasta Gdyni.

Aktywność samorządową, poprzedzoną działalnością obywatelską (współtworzył Komitet Obywatelski), rozpoczął w 1990 roku, kiedy został gdyńskim radnym. W latach 1991-1998 był Przewodniczącym Rady Miasta Gdyni, równocześnie reprezentował miasto w Sejmiku Samorządowym Województwa Gdańskiego.

Laureat licznych nagród i wyróżnień, wśród których wymienić należy: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce oraz za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności społecznej, Złoty Krzyż Pro Ecclesia et Pontifice (2001), jedno z najwyższych wyróżnień przyznawanych przez Ojca Świętego osobom świeckim, Różę Franciszki Cegielskiej przyznawaną najwybitniejszym postaciom polskiego samorządu (2010), Nagrodę im. Andrzeja Bączkowskiego przyznawaną osobom, które stanowią wzór służby publicznej, tytuł Europejczyka Roku 2010 wraz ze złotą statuetką w kategorii „Gospodarz gminy, miasta, regionu”, Nagrodę im. Grzegorza Palki za „budowanie prestiżu polskiego samorządu terytorialnego przez modelowe rozwiązania realizowane wraz z gdyńską społecznością”, tytuł Samorządowego Menedżera Regionu (2013 i 2014) w rankingu „Filarów Polskiego Biznesu”, tytuł „Włodarza 25-lecia” w konkursie Perły Samorządu.

Jacek KarnowskiWiceprezes Zarządu OMG-G-SPrezydent Miasta Sopotu

Urodzony 16 sierpnia 1963 roku. Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego, Studium Podyplomowego Prawa Samorządowego na UG, a także Studium Zarządzania UG oraz Central Connecticut State University. Od 1990 radny i wiceprezydent Sopotu, a od 1998 roku prezydent Miasta Sopotu.

Od 2007 roku Wiceprezes Związku Miast Polskich, delegat do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych przy Radzie Europy, a także Współprzewodniczący Zespołu ds. Ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Działalność polityczną rozpoczął na studiach jako członek władz Ruchu Młodej Polski. Był również współzałożycielem i członkiem zarządu Związku Akademickiego VERBUM. Za działalność opozycyjną został zatrzymany, odebrano mu paszport.

Współzałożyciel i członek władz Partii Konserwatywnej i Stronnictwa Konserwatywno Ludowego. Od 2001 do 2008 związany z Platformą Obywatelską RP. Pełnomocnik Regionu Gdańskiego, później członek zarządu PO RP na Pomorzu.                         

Jacek Karnowski jest ratownikiem i założyciel sopockiego WOPR, posiada patent sternika jachtowego i motorowodnego, jest instruktorem narciarstwa. 

Hanna BrejwoSkarbnik OMG-G-SWójt Pszczółek

Urodzona 18 lutego 1961 roku. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego,  doktor nauk ekonomicznych, wykładowca w szkołach wyższych. Inicjatorka powstania pierwszej uczelni wyższej w Wejherowie.

Z samorządem powiatowym związana od początku jego funkcjonowania tj. od 1998 r. Pełniła funkcję Etatowego Członka Zarządu, Wicestarosty, a od 1 grudnia 2014 r. piastuje funkcję Starosty Wejherowskiego w najludniejszym powiecie ziemskim w województwie pomorskim. Obecnie pełni również funkcję zastępcy przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego

W 2016 r. otrzymała tytuł „Kobiety Sukcesu” w ramach plebiscytu organizowanego przez Konwencję Przedsiębiorców Województwa Pomorskiego, a w 2018 r. została  laureatką plebiscytu „Orzeł Samorządu” w kategorii „Najlepszy starosta Pomorza”.

Odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jacek MichalskiCzłonek Zarządu OMG-G-SBurmistrz Nowego Dworu Gdańskiego

Urodzony 22 grudnia 1961 roku. Z wykształcenia magister inżynier rolnictwa. Przez ponad dwadzieścia lat pracował jako nauczyciel w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, a w ostatnich latach pracował, jako dyrektor tej placówki. W 2010 roku został wybrany na stanowisko Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego.

Mirosław PobłockiCzłonek Zarządu OMG-G-SPrezydent Miasta Tczewa

Urodzony 8 marca 1962 roku. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej i Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Funkcję prezydenta Tczewa pełni od 2010 r. Wcześniej, przez 8 lat był zastępcą prezydenta Tczewa ds. gospodarczych. W samorządzie pracuje od I kadencji, w latach  1990-1994  był radnym miejskim, w kadencji 1998-2002 – radnym powiatu tczewskiego zasiadając jednocześnie w zarządzie powiatu. W pracy samorządowej stawia na rozwój Tczewa i systematyczną poprawę, jakości codziennego życia jego mieszkańców.

Mirosław Jan Czapla Członek Zarządu OMG-G-SStarosta Powiatu Malborskiego

Urodzony 24 czerwca 1955 roku. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie z tytułem Inżyniera Inżynierii Środowiska oraz Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie na kierunku Ekonomia, w której uzyskał tytuł magistra.

Posiada licencję zawodową zarządcy nieruchomości, a także dyplom Ministerstwa Skarbu Państwa dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.

Jest czynnym politykiem samorządowym od przeszło 28 lat. Działalność polityczną rozpoczął w 1990 r. jako radny Miasta Malborka. Następnie od 1998 r. został radnym Powiatu Malborskiego, gdzie w latach 2002-2006 był przewodniczącym Rady Powiatu, a od 2006 roku do dzisiaj pełni funkcję Starosty Powiatu Malborskiego. W 2015 roku został wybrany na Przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego i funkcję tą sprawuje do dzisiaj.

Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi za swoją działalność na rzecz społeczności lokalnej. Posiada również szereg odznaczeń resortowych m.in. Złoty Medal za zasługi dla Straży Pożarnej, Srebrny Medal za zasługi dla Policji, Medal II Stopnia za zasługi dla PCK. Został również uhonorowany przez Związek Powiatów Polskich tytułem „Samorządowiec 20-lecia”.

Gabriela LisiusCzłonek Zarządu OMG-G-SStarosta Powiatu Wejherowskiego

Urodzona 18 lutego 1961 roku. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego,  doktor nauk ekonomicznych, wykładowca w szkołach wyższych. Inicjatorka powstania pierwszej uczelni wyższej w Wejherowie.

Z samorządem powiatowym związana od początku jego funkcjonowania tj. od 1998 r. Pełniła funkcję Etatowego Członka Zarządu, Wicestarosty, a od 1 grudnia 2014 r. piastuje funkcję Starosty Wejherowskiego w najludniejszym powiecie ziemskim w województwie pomorskim. Obecnie pełni również funkcję zastępcy przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego.

Odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jarosław Białk Członek Zarządu OMG-G-SStarosta Powiatu Puckiego

Urodzony  21 sierpnia 1967 roku. Absolwent Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Studium Podyplomowego na Wydziale Zarządzania UG. Starosta Powiatu Puckiego, członek Zarządu GOM.Od 16 lat związany z samorządem. W latach 1998 – 2006 radny Gminy Krokowa, od 2002 do 2006 roku Przewodniczący Rady Gminy Krokowa. Pracownik Starostwa Powiatowego w Pucku w latach 1998 – 2006, a od 2006 do 2014 Zastępca Wójta Gminy Krokowa. Funkcję Starosty Puckiego pełni od 2014 r. Jarosław Białk jest członkiem Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego.

Bogdan ŁapaCzłonek Zarządu OMG-G-S Starosta Powiatu Kartuskiego

Urodzony 29 maja 1957roku. Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu. W 1990 roku został wybrany na stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Żukowo; funkcję tę pełnił przez trzy kadencje. Od 1998 roku jest radnym powiatu kartuskiego; w latach 1998-2002 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego tejże rady. Od 27 listopada 2010 roku jest wicestarostą kartuskim. Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej w 2001roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył go Złotym Krzyżem Zasługi.

Krzysztof HildebrandtCzłonek Zarządu OMG-G-SPrezydent Miasta Wejherowa

Urodzony 6 grudnia 1953 roku w Wejherowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz licznych studiów podyplomowych. Prezydent Wejherowa od 1998 roku. Znany działacz społeczny, aktywnie uczestniczący w życiu Wejherowa i Kaszub. Pomaga organizacjom społecznym, jest aktywnym członkiem kilku organizacji pozarządowych np. Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny, Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie. Żywo interesuje się działalnością Cechu Rzemiosł, Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Inicjator utworzenia Straży Miejskiej wspierający działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Bardzo ważnym zadaniem w działalności samorządowej Krzysztofa Hildebrandta jest wykorzystanie środków unijnych i realizacja potrzebnych mieszkańcom Wejherowa inwestycji.

Za szczególne zasługi dla samorządności, za wybitną i profesjonalną z pełnym oddaniem prowadzoną działalność na rzecz mieszkańców Wejherowa, Krzysztof Hildebrandt otrzymał wiele odznaczeń, medali i wyróżnień, m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, „Samorządowy Oskar”, „Orzeł Pomorski”, Statuetka Jakuba Wejhera.

Teresa Ossowska-SzaraCzłonek Zarządu OMG-G-SStarosta Lęborski

Urodzona 4 kwietnia 1956 roku. Magister Filologii Polskiej. Ukończyła Studia Podyplomowe na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej. Posiada uprawnienia do rad nadzorczych spółek prawa handlowego. Nauczyciel, Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno – Handlowych w Lęborku w latach 2002 – 2007.
Radna Rady Miejskiej w Lęborku IV kadencji w latach: 2002 - 2006, V kadencji w latach 2006 - 2010 oraz  Radna Rady Powiatu Lęborskiego IV kadencji w latach 2010 - 2014.
Starosta Powiatu Lęborskiego od 2015 roku.

 

  • GIWK