Kim jesteśmy?

Rada

Rada jest organem doradczym w zakresie strategicznych kierunków rozwoju Stowarzyszenia. Wybierana jest w demokratycznym głosowaniu przez Walne Zebranie Członków, a jej kadencja równa jest kadencji władz jednostek samorządu terytorialnego. Do kompetencji Rady należy m.in. przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków kandydatur na członków Zarządu, wnioskowanie o zwołanie przez Zarząd Walnego Zebrania Członków oraz opiniowanie spraw przedkładanych przez Zarząd, w tym projektu rocznego budżetu.

Według Statutu Stowarzyszenia Rada składa się z nie więcej niż dwunastu i nie mniej niż sześciu osób, w tym z prezesa i dwóch wiceprezesów. W Radzie każdy powiat ziemski i grodzki ma swojego reprezentanta. Obecnie w jej składzie zasiadają:
 

Wojciech SzczurekPrezes Rady OMG-G-SPrezydent Miasta Gdyni

Urodzony w 1 grudnia 1963 roku.

Doktor prawa, ukończył Uniwersytet Gdański, z zawodu sędzia. W latach 1989-94 pracował w Sądzie Rejonowym w Gdyni w Wydziale Cywilnym, był przewodniczącym tego wydziału.

Od 1998 roku prezydent miasta Gdyni.

Aktywność samorządową, poprzedzoną działalnością obywatelską (współtworzył Komitet Obywatelski), rozpoczął w 1990 roku, kiedy został gdyńskim radnym. W latach 1991-1998 był Przewodniczącym Rady Miasta Gdyni, równocześnie reprezentował miasto w Sejmiku Samorządowym Województwa Gdańskiego.

Laureat licznych nagród i wyróżnień, wśród których wymienić należy: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce oraz za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności społecznej, Złoty Krzyż Pro Ecclesia et Pontifice (2001), jedno z najwyższych wyróżnień przyznawanych przez Ojca Świętego osobom świeckim, Różę Franciszki Cegielskiej przyznawaną najwybitniejszym postaciom polskiego samorządu (2010), Nagrodę im. Andrzeja Bączkowskiego przyznawaną osobom, które stanowią wzór służby publicznej, tytuł Europejczyka Roku 2010 wraz ze złotą statuetką w kategorii „Gospodarz gminy, miasta, regionu”, Nagrodę im. Grzegorza Palki za „budowanie prestiżu polskiego samorządu terytorialnego przez modelowe rozwiązania realizowane wraz z gdyńską społecznością”, tytuł Samorządowego Menedżera Regionu (2013 i 2014) w rankingu „Filarów Polskiego Biznesu”, tytuł „Włodarza 25-lecia” w konkursie Perły Samorządu.
Aleksandra DulkiewiczWiceprezes Rady OMG-G-SPrezydent Miasta Gdańska

Urodzona 10 lipca 1979 r. w Gdańsku. Polska samorządowiec, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej (2017–2019), od 16 stycznia 2019 r. pełniąca funkcję prezydenta Miasta Gdańska. Od 11 marca 2019 r. Prezydent Miasta Gdańska

Studiowała prawo na Uniwersytecie Gdańskim (2006) i Paris Lodron University w Salzburgu (2004–2005).

Była wolontariuszką Gdańskiego Areopagu, forum wymiany myśli, które na kilkanaście lat silnie wpisało się w krajobraz intelektualny Gdańska (2000-2012).

Współpracę z prezydentem Gdańska Pawłem Adamowiczem rozpoczęła w 2006 r., obejmując stanowisko jego asystentki. Uczestniczyła w przygotowaniach Gdańska do UEFA EURO 2012™ (2008–2009). Brała udział w powstaniu Europejskiego Centrum Solidarności (2009–2014). Przygotowywała projekty doradcze i inwestycyjne oraz pracowała nad pozyskaniem inwestorów w Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego InvestGDA (2009–2014). Dwukrotnie została wybrana do Rady Miasta Gdańska.

W marcu 2017 r. prezydent Gdańska Paweł Adamowicz powierzył jej stanowisko swojego zastępcy ds. polityki gospodarczej. W wyniku wyborów w 2018 r. ponownie objęła stanowisko zastępcy prezydenta.

Po śmierci Prezydenta Pawła Adamowicza przyjęła obowiązki pełniącej funkcję prezydenta Miasta Gdańska. W przedterminowych wyborach została wybrana Prezydentem Miasta Gdańska.

Jest mamą 15-letniej córki Zosi.

Jacek KarnowskiWiceprezes Rady OMG-G-SWiceprezes, prezydent Sopotu (do 15.10.2023), poseł (od 15.10.2023)

Urodzony 16 sierpnia 1963 roku. Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego, Studium Podyplomowego Prawa Samorządowego na UG, a także Studium Zarządzania UG oraz Central Connecticut State University. Od 1990 radny i wiceprezydent Sopotu, a od 1998 roku prezydent Miasta Sopotu.

Od 2007 roku Wiceprezes Związku Miast Polskich, delegat do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych przy Radzie Europy, a także Współprzewodniczący Zespołu ds. Ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Działalność polityczną rozpoczął na studiach jako członek władz Ruchu Młodej Polski. Był również współzałożycielem i członkiem zarządu Związku Akademickiego VERBUM. Za działalność opozycyjną został zatrzymany, odebrano mu paszport.

Współzałożyciel i członek władz Partii Konserwatywnej i Stronnictwa Konserwatywno Ludowego. Od 2001 do 2008 związany z Platformą Obywatelską RP. Pełnomocnik Regionu Gdańskiego, później członek zarządu PO RP na Pomorzu.

Jacek Karnowski jest ratownikiem i założyciel sopockiego WOPR, posiada patent sternika jachtowego i motorowodnego, jest instruktorem narciarstwa.

Gabriela LisiusCzłonek Rady OMG-G-SStarosta Wejherowski

Urodzona 18 lutego 1961 roku. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, doktor nauk ekonomicznych, wykładowca w szkołach wyższych. Inicjatorka powstania pierwszej uczelni wyższej w Wejherowie.

Z samorządem powiatowym związana od początku jego funkcjonowania tj. od 1998 r. Pełniła funkcję Etatowego Członka Zarządu, Wicestarosty, a od 1 grudnia 2014 r. piastuje funkcję Starosty Wejherowskiego w najludniejszym powiecie ziemskim w województwie pomorskim. Obecnie pełni również funkcję zastępcy przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego

W 2016 r. otrzymała tytuł „Kobiety Sukcesu” w ramach plebiscytu organizowanego przez Konwencję Przedsiębiorców Województwa Pomorskiego, a w 2018 r. została laureatką plebiscytu „Orzeł Samorządu” w kategorii „Najlepszy starosta Pomorza”.

Odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jacek MichalskiCzłonek Rady OMG-G-SBurmistrz Nowego Dworu Gdańskiego

Urodzony 22 grudnia 1961 roku. Z wykształcenia magister inżynier rolnictwa. Przez ponad dwadzieścia lat pracował jako nauczyciel w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, a w ostatnich latach pracował, jako dyrektor tej placówki. W 2010 roku został wybrany na stanowisko Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego.

Mirosław PobłockiCzłonek Rady OMG-G-SPrezydent Miasta Tczewa

Urodzony 8 marca 1962 roku. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej i Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Funkcję prezydenta Tczewa pełni od 2010 r. Wcześniej, przez 8 lat był zastępcą prezydenta Tczewa ds. gospodarczych. W samorządzie pracuje od I kadencji, w latach 1990-1994 był radnym miejskim, w kadencji 1998-2002 – radnym powiatu tczewskiego zasiadając jednocześnie w zarządzie powiatu. W pracy samorządowej stawia na rozwój Tczewa i systematyczną poprawę, jakości codziennego życia jego mieszkańców.

Mirosław Jan Czapla Członek Rady OMG-G-SStarosta Powiatu Malborskiego

Urodzony 24 czerwca 1955 roku. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie z tytułem Inżyniera Inżynierii Środowiska oraz Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie na kierunku Ekonomia, w której uzyskał tytuł magistra.

Posiada licencję zawodową zarządcy nieruchomości, a także dyplom Ministerstwa Skarbu Państwa dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.

Jest czynnym politykiem samorządowym od przeszło 28 lat. Działalność polityczną rozpoczął w 1990 r. jako radny Miasta Malborka. Następnie od 1998 r. został radnym Powiatu Malborskiego, gdzie w latach 2002-2006 był przewodniczącym Rady Powiatu, a od 2006 roku do dzisiaj pełni funkcję Starosty Powiatu Malborskiego. W 2015 roku został wybrany na Przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego i funkcję tą sprawuje do dzisiaj.

Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi za swoją działalność na rzecz społeczności lokalnej. Posiada również szereg odznaczeń resortowych m.in. Złoty Medal za zasługi dla Straży Pożarnej, Srebrny Medal za zasługi dla Policji, Medal II Stopnia za zasługi dla PCK. Został również uhonorowany przez Związek Powiatów Polskich tytułem „Samorządowiec 20-lecia”.

Marek ZimakowskiCzłonek Rady OMG-G-SWójt Gminy Przywidz

Urodzony 3 sierpnia 1957 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni
oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Chodkowskiej w Warszawie. Ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej oraz w Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdańsku.
W latach 2003 -2006 był uczestnikiem seminarium doktoranckiego przy Instytucie Morskim w Gdańsku.

Pracę zawodową rozpoczął w 1978 roku. Pracował w firmach krajowych i zagranicznych, jak również prowadził własną działalność gospodarczą.

W 2006 roku został członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby w Kartuzach, przygotowującej strategię dla Lokalnych Grup Działania w tym dla LGD Gminy Przywidz. Do 2009 roku prezes Stowarzyszenia "Pomorskiego Instytutu Rozwoju", organizacji pozarządowej przygotowującej się do realizacji projektów interregionalnych m.in.Baltic Tangent Logistic, BaSIM
Funkcję Wójta Gminy Przywidz pełni od 2009 roku.

Jest założycielem Rejonowego Koła Pszczelarzy w Przywidzu oraz wspołzałożycielem Stowarszyszenia Osób Starszych w Przywidzu. Jest jedym z fundatorów Fundacji Hospicyjnej w Przywidzu.

Interesuje się ekonomią społeczną, marketingiem, energią odnawialną i pszczelarstwem. Jest instruktorem samoobrony, posiada 3-kyu w jiu juitsu. Posługuje się biegle językiem angielskim, szwedzkim i rosyjskim. Zna również jezyk kaszubski i migowy.

Jarosław Białk Członek Rady OMG-G-SStarosta Powiatu Puckiego

Urodzony 21 sierpnia 1967 roku. Absolwent Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Studium Podyplomowego na Wydziale Zarządzania UG. Od 16 lat związany z samorządem. W latach 1998-2006 radny Gminy Krokowa, od 2002 do 2006 roku Przewodniczący Rady Gminy Krokowa. Pracownik Starostwa Powiatowego w Pucku w latach 1998-2006, a od 2006 do 2014 Zastępca Wójta Gminy Krokowa. Funkcję Starosty Puckiego pełni od 2014 r. Jarosław Białk jest członkiem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Bogdan ŁapaCzłonek Rady OMG-G-S Starosta Powiatu Kartuskiego

Urodzony 29 maja 1957roku. Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu. W 1990 roku został wybrany na stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Żukowo; funkcję tę pełnił przez trzy kadencje. Od 1998 roku jest radnym powiatu kartuskiego; w latach 1998-2002 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego tejże rady. W latach 2010-2018 wicestarosta kartuski. Od 2018 r. piastuje stanowisko starosty kartuskiego. Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej w 2001 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył go Złotym Krzyżem Zasługi.

Krzysztof HildebrandtCzłonek Rady OMG-G-SPrezydent Miasta Wejherowa

Urodzony 6 grudnia 1953 roku w Wejherowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz licznych studiów podyplomowych. Prezydent Wejherowa od 1998 roku. Znany działacz społeczny, aktywnie uczestniczący w życiu Wejherowa i Kaszub. Pomaga organizacjom społecznym, jest aktywnym członkiem kilku organizacji pozarządowych np. Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Żywo interesuje się działalnością Cechu Rzemiosł, Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Inicjator utworzenia Straży Miejskiej wspierający działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Bardzo ważnym zadaniem w działalności samorządowej Krzysztofa Hildebrandta jest wykorzystanie środków unijnych i realizacja potrzebnych mieszkańcom Wejherowa inwestycji.

Za szczególne zasługi dla samorządności, za wybitną i profesjonalną z pełnym oddaniem prowadzoną działalność na rzecz mieszkańców Wejherowa, Krzysztof Hildebrandt otrzymał wiele odznaczeń, medali i wyróżnień, m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, „Samorządowy Oskar”, „Orzeł Pomorski”, Statuetka Jakuba Wejhera.

Alicja ZajączkowskaCzłonek Rady OMG-G-SStarosta Lęborski

Urodzona w Morągu. Jest mężatką i ma dwoje dzieci. Absolwentka Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. Pracowała w „Mostostalu” w Gdańsku na stanowisku projektanta, w Rejonie Dróg Publicznych w Lęborku jako specjalista ds. mostowych.

Od 1984 związana zawodowo z Zespołem Szkół Budowlanych. W latach 1995-2008 pełniła funkcje dyrektora tej szkoły.

W latach 1998-1999 piastowała stanowisko Kuratora Oświaty w Słupsku.

Aktywność polityczną rozpoczęła w latach 90., uczestnicząc w tworzeniu nowych struktur politycznych, podejmując działania na rzecz samorządu terytorialnego i reformy administracyjnej państwa. Pełniła funkcję wiceburmistrza Lęborka i Radnej Sejmiku Województwa Pomorskiego. Za osiągnięcia zawodowe i pracę społeczna otrzymała wiele nagród, odznaczeń i wyróżnień.

Od 2018 roku – Starosta Lęborski.

 

 

 

 

  • GIWK