kontakt backup 2022

kontakt backup 2022

Zespół Biura OMG-G-S

 

Prezes Zarządu OMGGS, Dyrektor Biura

Michał Glaser
pok. 410
tel. 58 526 81 54
e-mail: michal.glaser@metropoliagdansk.pl
 

Zastępca dyrektora 
Kierownik ds. projektów metropolitalnych

Krzysztof Perycz-Szczepański
pok. 405
tel. 789 205 554
e-mail: 
krzysztof.perycz-szczepanski@metropoliagdansk.pl
 

Zastępca dyrektora 
Kierownik ds. społeczno-gospodarczych
Kierownik OWES Dobra Robota

 

Małgorzata Ciecholińska
pok.405
tel.: 501 155 253
e-mail: malgorzata.ciecholinska@metropoliagdansk.pl
 

Kierownik ds. administracji
Koordynator Rady i Zarządu

Weronika Michałowska
pok. 408
tel. 517 056 156 
e-mail:weronika.michalowska@metropoliagdansk.pl
 


SEKRETARIAT

Marta Gorczyca
Specjalista ds. administracyjnych
p. 409  
tel. 58 526 81 27 
e-mail: marta.gorczyca@metropoliagdansk.pl
 

Magdalena Kołodziejska
Specjalista ds. obsługi sekretariatu
pok. 409
tel. 58 526 81 42 
e-mail: magdalena.kolodziejska@metropoliagdansk.pl

        

Obszary tematyczne


ZESPÓŁ PROJEKTÓW METROPOLITALNYCH
 

Mariusz Sadłowski
Koordynator ds. energetyki i środowiska
pok. 401
tel. 506 404 871
e-mail: mariusz.sadlowski@metropoliagdansk.pl
 

Alicja Jelińska
Koordynator ds. kultury
pok. 401
tel. 517 056 128
e-mail: alicja.jelinska@metropoliagdansk.pl
 

Joanna Bogdziewicz-Wróblewska
Koordynator ds. strategii
pok. 405
tel. 517 056 260
e-mail:
joanna.bogdziewicz-wroblewska@metropoliagdansk.pl


Małgorzata Jankiewicz
Koordynator ds. społeczno-gospodarczych
pok. 401
tel. 517 056 241
e-mail: malgorzata.jankiewicz@metropoliagdansk.pl
 

Agnieszka Rózga-Micewicz
Koordynator ds. klimatu
i zagospodarowania przestrzennego
pok. 402
tel. 797 166 223
e-mail: 
agnieszka.rozga-micewicz@metropoliagdansk.pl

 

ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE

Joanna Jaworska-Soral
Główny specjalista ds. IP-ZIT
Koordynator projektów infrastrukturalnych
pok. 401
tel. 517 056 098
e-mail: joanna.jaworska-soral@metropoliagdansk.pl
 

Agata Blacharska
Koordynator ds. projektów społeczno-gospodarczych
pok. 402
tel. 517 056 120
e-mail: agata.blacharska@metropoliagdansk.pl


ROWER METROPOLITALNY MEVO

Dagmara Kleczewska
Kierownik projektu MEVO
pok. 509
e-mail: dagmara.kleczewska@metropoliagdansk.pl


KOMUNIKACJA

Alicja Mongird
Rzecznik prasowy
pok. 509
tel. 693 898 766
e-mail: alicja.mongird@metropoliagdansk.pl
 

Jarosław Maciejewski
Specjalista ds. komunikacji
pok. 509
tel. 694 046 156
e-mail: jaroslaw.maciejewski@metropoliagdansk.pl
 

Marlena Klepacz
Specjalista ds. promocji
pok. 509
tel. 502 003 905
e-mail: marlena.klepacz@metropoliagdansk.pl


FINANSE

Beata Bona
Kierownik ds. finansowych
pok. 404
tel. 58 526 81 46, 789 205 550
e-mail: beata.bona@metropoliagdansk.pl
 

Alicja Piernicka
Specjalista ds. rozliczeń projektów
pok. 404
tel. 58 526 81 12
e-mail: alicja.piernicka@metropoliagdansk.pl
 

Aleksandra Brzyska-Kurzacz
Specjalista ds. finansowych
pok. 404
tel. 517 056 285
e-mail:
aleksandra.brzyska-kurzacz@metropoliagdansk.pl

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot

 

Biuro Związku
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Stowarzyszenie "Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot" pełni rolę Instytucji Pośredniczącej (IP-ZIT) dla Mechanizmu ZIT RPO WP 2014-2020.

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek 8.00 - 16.00
wtorek 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
czwartek 8.00 - 16.00
piątek 8.00 - 15.00

Adres:

ul. Długi Targ 39/40
80–830 Gdańsk
tel. 58 526 81 42
fax. 58 303 63 07
biuro@metropoliagdansk.pl

NIP: 583-315-17-48


Wyświetl większą mapę

Dane Stowarzyszenia:
KRS: 0000398498
NIP: 583-315-17-48
REGON: 221654880
Numer konta:
95 1240 1268 1111 0010 4223 3355
(Bank PEKAO S.A.)

 


Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny

WWW: www.dobrarobota.org
e-mail: biuro@dobrarobota.org
 

Michał Kwas
Koordynator projektu OWES Dobra Robota
pok. 405
tel. 730 778 217
e-mail: michal.kwas@metropoliagdansk.pl


Aleksandra Wicka
Koordynatorka merytoryczna projektu OWES Dobra Robota
pok. 405
tel. 797 780 082
e-mail: aleksandra.wicka@metropoliagdansk.pl

Artur Brzozowski
Specjalista ds. upowszechniania ekonomii społecznej
pok. 509
tel. 730 778 218
e-mail: artur.brzozowski@metropoliagdansk.pl
 

ANIMATORZY OWES

Karolina Weiner
Animatorka lokalna OWES Dobra Robota
tel. 500 165 355
e-mail: karolina.weiner@metropoliagdansk.pl
 

Jacek Brzeziński
tel. 517 056 143
e-mail: jacek.brzezinski@metropoliagdansk.pl
teren: powiaty kartuski, wejherowski i pucki
 

Karolina Krzemińska
tel. 503 664 001
e-mail: karolina.krzeminska@metropoliagdansk.pl
teren: Gdynia, Sopot


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Marcin Siemienkiewicz
e-mail: iod@metropoliagdansk.pl

 

  • GIWK