Kontakt

Kontakt

 

 

Zespół Biura OMG-G-S

 

Prezes Zarządu OMGGS, Dyrektor Biura

Michał Glaser
pok. 410
tel. 58 526 81 42
e-mail: michal.glaser@metropoliagdansk.pl
 

Zastępca dyrektora 
Kierownik ds. projektów metropolitalnych

Krzysztof Perycz-Szczepański
pok. 405
tel. 58 526 81 47
krzysztof.perycz-szczepanski@metropoliagdansk.pl
 

Zastępca dyrektora 
Kierownik ds. społeczno-gospodarczych
Kierownik OWES "Dobra Robota"

 

Małgorzata Ciecholińska
pok.405
tel.: 58 526 81 24
e-mail: malgorzata.ciecholinska@metropoliagdansk.pl
 

Kierownik ds. administracji
Koordynator Rady i Zarządu

Weronika Michałowska
pok. 408
tel. 58 526 81 53 
e-mail: weronika.michalowska@metropoliagdansk.pl
 

Kierownik ds. finansowych

Sławina Lenart
pok. 408
tel. 58 526 81 14
e-mail: slawina.lenart@metropoliagdansk.pl
 

SEKRETARIAT

Marta Gorczyca
Specjalista ds. administracyjnych
p. 409  
tel. 58 526 81 27 
e-mail: marta.gorczyca@metropoliagdansk.pl
 

Magdalena Kołodziejska
Specjalista ds. obsługi sekretariatu
pok. 409
tel. 58 526 81 42 
e-mail: magdalena.kolodziejska@metropoliagdansk.pl

        

Obszary tematyczne


ZESPÓŁ PROJEKTÓW METROPOLITALNYCH

Przemysław Czaja
Koordynator ds. rozwoju społeczno-gospodarczego
pok. 404
tel. 58 526 81 15
e-mail: przemyslaw.czaja@metropoliagdansk.pl
 

Mariusz Sadłowski
Koordynator ds. energetyki i środowiska
pok. 401
tel. 58 526 81 44
e-mail: mariusz.sadlowski@metropoliagdansk.pl
 

Karolina Orcholska
Koordynator ds. transportu i mobilności
pok. 401
tel. 58 526 81 05
e-mail: karolina.orcholska@metropoliagdansk.pl 
 

Aleksandra Fijałkowska
Specjalista ds. planowania przestrzennego, strategii i monitoringu
pok. 405
tel. 58 526 81 55
mail: aleksandra.fijalkowska@metropoliagdansk.pl
 

Alicja Jelińska
Koordynator ds. kultury
pok. 401
tel. 58 526 81 28
e-mail: alicja.jelinska@metropoliagdansk.pl
 

ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE

Joanna Jaworska-Soral
Koordynator ds. IP ZIT
pok. 401
tel. 58 526 81 03
e-mail: joanna.jaworska-soral@metropoliagdansk.pl
 

Agata Blacharska
Koordynator ds. projektów społeczno-gospodarczych
pok. 404
tel. 58 526 81 13
e-mail: agata.blacharska@metropoliagdansk.pl


KOMUNIKACJA

Alicja Mongird
Rzecznik prasowy
pok. 509
tel. 58 526 81 49
e-mail: alicja.mongird@metropoliagdansk.pl
 

Jarosław Maciejewski
Specjalista ds. komunikacji
pok. 509
tel. 58 526 81 40
e-mail: jaroslaw.maciejewski@metropoliagdansk.pl
 

Dominik Makurat
Specjalista ds. promocji
pok. 509
tel. 58 526 81 43
e-mail: dominik.makurat@metropoliagdansk.pl


FINANSE

Katarzyna Dąbrowska
Główny specjalista ds. finansów
pok. 402
tel. 58 526 81 46
e-mail: katarzyna.dabrowska@metropoliagdansk.pl
 

Alicja Piernicka
Specjalista ds. rozliczeń projektów
pok. 402
tel. 58 526 81 12
e-mail: alicja.piernicka@metropoliagdansk.plObszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot

Biuro Związku
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Stowarzyszenie "Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot" pełni rolę Instytucji Pośredniczącej (IP-ZIT) dla Mechanizmu ZIT RPO WP 2014-2020.

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek 8.00 - 16.00
wtorek 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
czwartek 8.00 - 16.00
piątek 8.00 - 15.00

Adres:

ul. Długi Targ 39/40
80–830 Gdańsk
tel. 58 526 81 42
fax. 58 303 63 07
biuro@metropoliagdansk.pl

NIP: 583-315-17-48


Wyświetl większą mapę

Dane Stowarzyszenia:
KRS: 0000398498
NIP: 583-315-17-48
REGON: 221654880
Numer konta:
95 1240 1268 1111 0010 4223 3355
(Bank PEKAO S.A.)

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny

WWW: www.dobrarobota.org
e-mail: biuro@dobrarobota.org
 

Specjalista ds. realizacji i rozliczeń projektu
Marta Szalecka
tel.: 730 778 217
e-mail: szalecka@dobrarobota.org
 

Animatorzy OWES:
 

Jacek Brzeziński
tel. 506 014 226
e-mail: brzezinski@dobrarobota.org
teren: powiaty kartuski, wejherowski i pucki
 

Karolina Krzemińska
tel.: 503 664 001
e-mail: krzeminska@dobrarobota.org
teren: Gdynia, Sopot
 

Monika Popow
tel.: 517 056 241
e-mail: popow@dobrarobota.org
teren: Gdańsk
 

Maciej Kumor
tel.: 795 499 227
e-mail: kumor@dobrarobota.org
teren: powiaty gdański, tczewski i nowodworski