Kontakt

Kontakt

Zespół Biura OMG-G-S

 

Prezes Zarządu OMGGS, Dyrektor Biura

Michał Glaser
pok. 410
tel. 58 526 81 54
e-mail: michal.glaser@metropoliagdansk.pl
 

Zastępca dyrektora 
Kierownik ds. projektów metropolitalnych

Krzysztof Perycz-Szczepański
pok. 408
e-mail: 
krzysztof.perycz-szczepanski@metropoliagdansk.pl
 

Pełnomocnik Zarządu ds. kontaktów z samorządami

Emilian Stańczyszyn
pok. 409
e-mail: emilian.stanczyszyn@metropoliagdansk.pl
 

Kierownik ds. administracji

Weronika Michałowska
pok. 408
e-mail: weronika.michalowska@metropoliagdansk.pl

 


SEKRETARIAT
 

Natalia Celmer
Specjalista ds. obsługi sekretariatu
p. 409  
tel. 58 526 81 27
e-mail: natalia.celmer@metropoliagdansk.pl
 

Magdalena Kołodziejska
Specjalista ds. obsługi biura
pok. 409
tel. 58 526 81 42 
e-mail: magdalena.kolodziejska@metropoliagdansk.pl

        

Obszary tematyczne


ADMINISTRACJA
 

Marta Gorczyca
Specjalista ds. administracyjnych
p. 408 
e-mail: marta.gorczyca@metropoliagdansk.pl


ZESPÓŁ PROJEKTÓW METROPOLITALNYCH
 

Maciej Jendryczka
Koordynator ds. transportu i mobilności
pok. 401
e-mail: maciej.jendryczka@metropoliagdansk.pl

 

Joanna Bogdziewicz-Wróblewska
Koordynator ds. strategii
pok. 405
e-mail:
joanna.bogdziewicz-wroblewska@metropoliagdansk.pl


 

dr hab. Jakub Szlachetko
Koordynator ds. rozwoju metropolii
pok. 408
e-mail: jakub.szlachetko@metropoliagdansk.pl
 Wojciech Kłoszewski
Koordynator ds. energetyki
pok. 402
e-mail: wojciech.kloszewski@metropoliagdansk.pl

 

ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE
 

Bożena Krawczyk
Główny specjalista ds. funduszy europejskich
pok. 401
e-mail: bozena.krawczyk@metropoliagdansk.pl
 

Agata Blacharska
Koordynator ds. projektów społeczno-gospodarczych
pok. 402
e-mail: agata.blacharska@metropoliagdansk.pl

 

ZESPÓŁ DS. SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH

 

Małgorzata Ciecholińska
Główna specjalistka ds. strategii i rozwoju społecznego 
pok.405
e-mail: malgorzata.ciecholinska@metropoliagdansk.pl

 

Małgorzata Jankiewicz
Koordynator ds. społeczno-gospodarczych
pok. 401
e-mail: malgorzata.jankiewicz@metropoliagdansk.pl
 


ROWER METROPOLITALNY MEVO
 

Centrum kontaktu czynne jest od poniedziałku do niedzieli w godz. 9.00 - 21.00
tel. 58 739 11 23
e-mail: kontakt@rowermevo.pl

 

Dagmara Kleczewska
Kierownik projektu MEVO
pok. 504
e-mail: dagmara.kleczewska@metropoliagdansk.pl
 

Karolina Kawalec
Specjalista ds. finansów i analiz w projekcie MEVO
pok. 504
e-mail: karolina.kawalec@metropoliagdansk.pl
 

Klaudia Kaźmierczak
Koordynatorka ds. marketingu projektu Mevo
pok. 504
e-mail: klaudia.kazmierczak@metropoliagdansk.pl
 


KOMUNIKACJA
pr@metropoliagdansk.pl


Patryk Gochniewski
Rzecznik prasowy
pok. 509
tel. +48 504 847 367
e-mail: patryk.gochniewski@metropoliagdansk.pl

 

Jarosław Maciejewski
Specjalista ds. komunikacji
pok. 509
e-mail: jaroslaw.maciejewski@metropoliagdansk.pl

 


FINANSE
 

Beata Bona
Kierownik ds. finansowych
pok. 405
tel. 58 526 81 46
e-mail: beata.bona@metropoliagdansk.pl


Ievgeniia Syzonova
Samodzielna księgowa
pok. 405
e-mail: ievgeniia.syzonova@metropoliagdansk.pl
 

Aleksandra Brzyska-Kurzacz
Specjalista ds. finansowych
pok. 405
e-mail:
aleksandra.brzyska-kurzacz@metropoliagdansk.pl

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot

 

Biuro Związku
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Stowarzyszenie "Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot" pełni rolę Instytucji Pośredniczącej (IP-ZIT) dla Mechanizmu ZIT RPO WP 2014-2020.

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek 8.00 - 16.00
wtorek 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 16.00
czwartek 8.00 - 16.00
piątek 8.00 - 16.00

Adres:

ul. Długi Targ 39/40
80–830 Gdańsk
tel. 58 526 81 42
biuro@metropoliagdansk.pl

NIP: 583-315-17-48


Wyświetl większą mapę

Dane Stowarzyszenia:
KRS: 0000398498
NIP: 583-315-17-48
REGON: 221654880
Numer konta:
95 1240 1268 1111 0010 4223 3355
(Bank PEKAO S.A.)

 


Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny

WWW: www.dobrarobota.org
e-mail: biuro@dobrarobota.org
 

Michał Kwas
Koordynator projektu OWES Dobra Robota
pok. 404
e-mail: michal.kwas@metropoliagdansk.pl

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Marcin Siemienkiewicz
e-mail: iod@metropoliagdansk.pl

 

  • GIWK