Kontakt

Kontakt

 

Zespół Biura OMG-G-S

 

Prezes Zarządu OMGGS, Dyrektor Biura          Michał Glaser                                                              tel. 58 526 81 42                                                         

 

Zastępca Dyrektora
Kierownik ds. projektów metropolitalnych

Krzysztof Perycz-Szczepański
tel. 789 205 554
e-mail: krzysztof.perycz-szczepanski@metropoliagdansk.pl

 

Zastępczyni Dyrektora
Kierowniczka ds. finansowych

Beata Bona
tel.: 789 205 550
e-mail: beata.bona@metropoliagdansk.pl

 

Zastępca Dyrektora ds. gospodarki, kultury i promocji
Marcin Dybuk
e-mail: marcin.dybuk@metropoliagdansk.pl

 

Kierowniczka ds. administracyjnych            Weronika Michałowska
tel.: 517 056 156
e-mail: weronika.michalowska@metropoliagdansk.pl

 

Kierowniczka ds. strategii i rozwoju
Joanna Bogdziewicz Wróblewska
e-mail: joanna.bogdziewicz-wroblewska@metropoliagdansk.pl

 

Kierowniczka ds.  komunikacji i promocji
Alicja Mongird
e-mail: alicja.mongird@metropoliagdansk.pl

 

Kierowniczka projektu Systemu Roweru Metropolitalnego MEVO
Dagmara Kleczewska
e-mail: dagmara.kleczewska@metropoliagdansk.pl

 

SEKRETARIAT

Magdalena Kołodziejska
specjalista ds. obsługi biura
tel. 58 526 81 42
e-mail: magdalena.kolodziejska@metropoliagdansk.pl

Natalia Celmer
specjalista ds. obsługi sekretariatu
tel. 58 526 81 27
e-mail: natalia.celmer@metropoliagdansk.pl

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot


Biuro Związku
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Stowarzyszenie "Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot" pełni rolę Instytucji Pośredniczącej (IP-ZIT) dla Mechanizmu ZIT RPO WP 2014-2020.

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek 8.00 - 16.00
wtorek 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 16.00
czwartek 8.00 - 16.00
piątek 8.00 - 16.00

Adres:

ul. Długi Targ 39/40
80–830 Gdańsk
tel. 58 526 81 42
biuro@metropoliagdansk.pl

Dane Stowarzyszenia:
KRS: 0000398498
NIP: 583-315-17-48
REGON: 221654880

 


 

 

 

 


 

 

 

 

ADMINISTRACJA

Marta Gorczyca
specjalista ds. administracyjnych
tel. 517 056 257
e-mail: marta.gorczyca@metropoliagdansk.pl

 

 

 

ZESPÓŁ PROJEKTÓW METROPOLITALNYCH

Małgorzata Ciecholińska
Główna specjalistka ds. strategii i rozwoju społecznego
(projekty z zakresu integracji migrantów)
tel. 501 155 252
e-mail: malgorzata.ciecholinska@metropoliagdansk.pl

dr hab. prof. UG Jakub Szlachetko
Koordynator ds. rozwoju metropolii
e-mail: jakub.szlachetko@metropoliagdansk.pl

Bożena Krawczyk
Koordynator IP ZIT ds. monitoringu i sprawozdawczości
(projekty infrastruktury zdrowotnej)
tel. 517 056 098
e-mail: bozena.krawczyk@metropoliagdansk.pl

Agata Blacharska
Koordynator IP ZIT 
(projekty usług społecznych)
tel. 517 056 120
e-mail: agata.blacharska@metropoliagdansk.pl

Agata Skomar
Koordynatorka ds. zmian klimatu
(projekty z zakresu zmian klimatu)
tel. 797166 223
e-mail: agata.skomar@metropoliagdansk.pl

Wojciech Kłoszewski
Koordynator ds. energetyki
(projekty z zakresu efektywności energetycznej)
tel. 690 127 598
e-mail: wojciech.kloszewski@metropoliagdansk.pl

Maciej Jendryczka
Koordynator ds. transportu i mobilności
(projekty z zakresu mobilności miejskiej)
tel. 502 003 899
e-mail: maciej.jendryczka@metropoliagdansk.pl

Małgorzata Jankiewicz
Koordynator ds. społeczno-gospodarczych
(projekty infrastruktury społecznej)
tel. 517 056 241
e-mail: malgorzata.jankiewicz@metropoliagdansk.pl

Michał Kwas
Koordynator ds. wsparcia wdrażania strategii ZIT
(projekty z zakresu mobilności miejskiej)
tel. 730 778 217
e-mail: michal.kwas@metropoliagdansk.pl

Maja Kurant
Koordynatorka ds. równego traktowania
tel. 797 114 838
e-mail: maja.kurant@metropoliagdansk.pl

 

ZESPÓŁ MEVO

Karolina Kawalec
specjalista ds. finansów iu analiz w projekcie Mevo
e-mail: karolina.kawalec@metropoliagdansk.pl

Klaudia Każmierczak
Koordynator ds. marketingu
e-mail: klaudia.kazmierczak@metropoliagdansk.pl

 

FINANSE

Ievgeniia Syzonova
Samodzielna księgowa
e-mail: ievgeniia.syzonova@metropoliagdansk.pl

Aleksandra Brzyska-Kurzacz
Głowny specjalista ds. finansowych i rozliczeń projektów
e-mail: aleksandra.brzyska-kurzacz@metropoliagdansk.pl
 

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Marcin Siemienkiewicz
e-mail: iod@metropoliagdansk.pl

 

  • GIWK