Metropolia dla Przestrzeni

Dostępność transportowa metropolii

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMG-G-S) jest de facto największym węzłem transportowym w północnej Polsce. Dzięki wartej ponad 5 miliardów złotych intensywnej rozbudowie infrastruktury, metropolia przezwycięża obecnie mankamenty niegdyś peryferyjnego położenia. Coraz ściślejsze powiązania lotnicze, drogowe, kolejowe i morskie z miastami Europy i świata

Port lotniczy

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy już w 2012 roku obsłużył ok. 3,5 mln pasażerów, a w 2016 roku przewiduje się zwiększenie tej liczby do 5 milionów. W ostatniej dekadzie obsługa ładunków transportowych wzrosła ponad dwukrotnie osiągając poziom niemal 5 mln ton.

Już dzisiaj Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy to bezpośrednie połączenia metropolii z 40 portami lotniczymi w Polsce i Europie, w tym z międzynarodowymi tranzytowymi portami lotniczymi gwarantującymi komunikację z dowolnymi miejscami na świecie.

Porty morskie

Na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot znajdują się dwa największe morskie porty handlowe, których obroty w 2010 roku wyniosły prawie 39 mln ton przeładowanych towarów.

W portach Gdańska i Gdyni funkcjonują cztery terminale kontenerowe o rocznej zdolności przeładunkowej przekraczającej 1,5 mln TEU, wśród których szczególną pozycję zajmuje gdański DCT planujący w 2012 roku osiągnąć poziom przeładunków rzędu 1 mln TEU.

W obydwu portach znajdują się również dwa nowoczesne terminale do obsługi statków ro-ro i trzy terminale do obsługi promów pasażersko-samochodowych. W portach swoje inwestycje zlokalizowały m.in. takie globalne koncerny jak belgijski SEA-Invest, indyjski ArcelorMittal czy też amerykański Westway.

Połączenia drogowe

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot wyznacza centrum krzyżowania się europejskich drogowych i kolejowych korytarzy transportowych. Dzięki rozbudowie infrastruktury drogowej, w tym m.in. autostrady A1 metropolia gdańska jest zlokalizowana na szlakach korytarzy transportowych łączących Skandynawię i Europę Północno-Wschodnią z Europą Południową i Morzem Śródziemnym oraz północną część Europy Zachodniej z Europą Wschodnią.
Dzięki zmodernizowanej infrastrukturze wewnętrznej metropolii – drogom S6 i S7 oraz obwodnicy – europejski standard zyskują połączenia w ramach obszaru metropolitalnego.

Transport kolejowy

Systematyczna modernizacja połączeń kolejowych – OMG-G-S posiada jeden z najwyższych w Polsce wskaźników gęstości sieci kolejowej – wpływa zarówno na bardzo dobre skomunikowanie portów z obszarem Polski, jak i terenu metropolii z Republiką Federalną Niemiec (przez Szczecin), Republiką Czeską i Republiką Słowacką (przez Kraków i Katowice), Obwodem Kaliningradzkim (przez Elbląg i Olsztyn), jak również z Białorusią (przez Białystok) i Ukrainą (przez Terespol).

Z tych właśnie powodów metropolia gdańska określana jest coraz częściej jako gateway, czyli bramę transportową do całej Europy Środkowej i Wschodniej. Dzięki intensywnym procesom inwestycyjnym nasz Obszar Metropolitalny w coraz większym stopniu spełnia rolę kluczowego węzła multimodalnego w Europie.

  • GIWK