Metropolia dla Środowiska

Aktualności

Konferencja podsumowująca projekt "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla GOM" na międzynarodowym kongresie Smartmetropolia.

09.11.2015

Podczas corocznego międzynarodowego Kongresu Smartmetropolia jeden z paneli  pn. „Metropolia dla środowiska”  »


"Plan gospodarki niskoemisyjnej" na Kongresie Smart Metropolia!

20.10.2015

Coroczny kongres Smart Metropolia rozpocznie się już w czwartek, panel METROPOLIA DLA ŚRODOWISKA - w drugim dniu kongresu, godz. 11:00-15:30, sala 2 - zapraszamy!  »


Wielki plan na czyste powietrze w Metropolii - wystartowała kampania informacyjna (video)!

01.10.2015

Metropolia Gdańsk-Gdynia-Sopot przygotowuje do realizacji Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, w którym ujęte są inwestycje związane z gospodarką niskoemisyjną w 31 pomorskich gminach.  »


Jak w sposób zrównoważony rozwijać Obszar Metropolitalny?

09.06.2015

Dnia 3 czerwca 2015 r., w Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym odbyła się konferencja pn. „Gospodarka niskoemisyjna w zrównoważonym rozwoju Obszaru Metropolitalnego”. Spotkanie było zorganizowane w ramach Projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wpisując się jednocześnie w trwającą w tym czasie inicjatywę europejską pn. „Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju”.  »


Gospodarka niskoemisyjna w strategii zrównoważonego rozwoju Obszaru Metropolitalnego

26.05.2015

Zapraszamy na konferencję! Wpisując się w ogólnoeuropejską inicjatywę pn. Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (będąc Beneficjentem projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla GOM”, współfinansowanego przez Unię Europejskiej, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko)  »


Jak wykorzystać wyzwania ekologiczne do wzrostu gospodarczego?

16.02.2015

W ramach pracy nad Planem Gospodarki Niskoemisyjnej, 11 lutego w siedzibie naszego Stowarzyszenia, firma Atmoterm SA zorganizowała szkolenie dla 31 gmin zaangażowanych w projekt. »


Rozpoczynamy prace nad Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla GOM!

02.02.2015

16 stycznia została podpisana umowa z Wykonawcą Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego - firmą ATMOTERM S.A z Opola. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej swoim zasięgiem obejmie 31 gmin należących do Stowarzyszenia, ponadto zostanie również wykonane opracowanie dla obszaru Związku ZIT. »

 

Projekt "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego" współfinansowany jest przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

  • GIWK