Ogłoszenia

Ogłoszenia

Nabór na stanowisko - kierownik ds. kreatywnych i programowych

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS) poszukuje osoby na stanowisko kierownika
ds. kreatywno-programowych. Poszukujemy osoby sumiennej, samodzielnej, potrafiącej łączyć lokalne
wyzwania rozwojowe z szansami wynikającymi z rozpoznawalności międzynarodowej Gdańska
i Trójmiasta, rozumiejącej globalne trendy. Oferowane przez nas stanowisko wymaga pasji
i zaangażowania na rzecz łączenia różnych środowisk na rzecz realizacji wspólnych przedsięwzięć,
które pozwolą rozwinąć kierunki działania określone w Strategii OMGGS. W zamian oferujemy
stabilne zatrudnienie w stowarzyszeniu samorządowym, system premiowania i warunki do rozwoju
zawodowego.

 

DO POBRANIA:

Nabór na stanowisko - kierownik ds. kreatywnych i programowych

  • GIWK