Ogłoszenia

Ogłoszenia

Nabór na stanowisko - koordynator ds. marketingu

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot poszukuje współpracownika, który odpowiadać będzie za prowadzenie działań promocyjnych i public relations w ramach Systemu Roweru Metropolitalnego MEVO.

 

DO POBRANIA:

Nabór na stanowisko-koordynator ds marketingu

  • GIWK