Ogłoszenia

Ogłoszenia

Nabór na stanowisko - koordynator ds. rozwoju metropolii

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot poszukuje współpracownika, który odpowiadać będzie za koordynację rozwoju metropolii, w tym ustawy metropolitalnej dla pomorza oraz uczestniczyć w pracach nad  strategią rozwoju ponadlokalnego.

 

DO POBRANIA:

- nabór na stanowisko - koordynator ds. rozwoju metropolii

  • GIWK