Ogłoszenia

Ogłoszenia

Nabór na stanowisko - koordynator ds. rozwoju społecznego

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot poszukuje współpracownika/czki,
który/a odpowiadać będzie za koordynację współpracy ZZIT w ramach projektów realizowanych w
obszarze tematycznym rozwoju społecznego (projekt jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020).

 

DO POBRANIA:

Nabór na stanowisko - koordynatora ds. rozwoju społecznego

  • GIWK