Ogłoszenia

Ogłoszenia

Nabór na stanowisko - od specjalisty/ki do koordynatora w obszarze rozwoju społecznego w szczególności w zakresie kultury

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot poszukuje współpracownika, który
odpowiadać będzie za: inicjowanie, koordynację i monitoring realizacji projektów metropolitalnych w
obszarze rozwoju społecznego i kultury; koordynację prac Komisji ds. Kultury

 

Nabór na stanowisko - od specjalisty/ki do koordynatora w obszarze rozwoju społecznego w szczególności w zakresie kultury

  • GIWK