Ogłoszenia

Ogłoszenia

Nabór na stanowisko - specjalista ds. finansów i analiz

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot poszukuje współpracownika, który odpowiadać będzie za rozliczanie oraz sporządzanie analiz i statystyk projektu Systemu Roweru Metropolitalnego MEVO.

 

DO POBRANIA: 

Nabór na stanowisko - specjalista ds. finansów i analiz

  • GIWK