Ogłoszenia

Ogłoszenia

Nabór na stanowisko - specjalista ds. obsługi Biura

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot poszukuje pracownika, który odpowiadać będzie
m.in. za: obsługę sekretarską i administracyjną Biura, wysyłkę korespondencji oraz współpracę z firmami
kurierskimi. Ponadto będzie wspierał zespół pracowników OMGGS w zakresie organizacji i przygotowania
spotkań, wysyłki i wydruku materiałów.

 

Do pobrania:

Nabór na stanowisko - specjalista ds. obsługi Biura

  • GIWK