Ogłoszenia

Ogłoszenia

Nabór na stanowisko - specjalista ds. upowszechniania ekonomii społecznej

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot poszukuje współpracownika/czki, który/a odpowiadać
będzie za realizację zadań z zakresu informacji i upowszechniania w obszarze ekonomii społecznej
i rozwoju lokalnego, w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion
metropolitalny. Celem działań w zakresie promocji jest upowszechnianie oferty podmiotów ekonomii
społecznej (PES) oraz organizacja lokalnej promocji ekonomii społecznej.

 

DO POBRANIA:

- Nabór na stanowisko - specjalista ds. upowszechniania ekonomii społecznej

  • GIWK