Ogłoszenia

Ogłoszenia

Nabór na stanowisko - specjalista ds. zmian klimatu

Poszukujemy osoby wykonującej zadania specjalisty/ki ds. zmian klimatu w ramach projektu LOCALISED finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Horyzont 2020.

LOCALISED to projekt badawczy realizowany w partnerstwie międzynarodowym, który został dofinansowany w ramach Programu Horyzont 2020 (Green Deal).
Liderem konsorcjum jest Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK).
Głównym celem projektu jest pokazanie jak działania mające na celu przeciwdziałanie lub łagodzenie zmian klimatu wpływają na mieszkańców regionów EU i miast oraz na małe i średnie przedsiębiorstwa. Zbadanie i przedstawienie efektów wdrażania strategii, programów, polityk EU w zakresie adaptacji i mitygacji do zmian klimatu pozwoli na podejmowanie lepszych decyzji na poziomie samorządu i mieszkańca.

 

DO POBRANIA:

Nabór na stanowisko - specjalista ds. zmian klimatu

  • GIWK