Ogłoszenia

Ogłoszenia

Nabór na stanowisko specjalisty ds. realizacji i rozliczeń projektu

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot poszukuje współpracownika/czki, który/a odpowiadać będzie za realizację i rozliczenia projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny” (zwanym dalej OWES).

 

DO POBRANIA:

- treść naboru wraz z załącznikami

  • GIWK