Ogłoszenia

Ogłoszenia

Nabór na wolne stanowisko - animator lokalny

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot poszukuje współpracowników, którzy odpowiadać będą za
realizację zadań z zakresu animacji lokalnej w obszarze ekonomii społecznej i rozwoju lokalnego, w ramach
projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny. Celem działań z
zakresu animacji jest rozwój ekonomii społecznej, wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz
upowszechnianie i promocja produktów i usług PES na terenie działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota. Animator powinien działać na obszarze miejscowości z obszaru powiatów, gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich będących członkami porozumienia ZIT.

 

DO POBRANIA:

Nabór na stanowisko - animator lokalny 

  • GIWK