Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAKOŃCZONE] Nabór na stanowisko - główny specjalista ds. funduszy europejskich

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot poszukuje współpracownika/czki, który/a
odpowiadać będzie za koordynację współpracy OMGGS w ramach IP-ZIT oraz projektów
infrastrukturalnych.

 

DO POBRANIA:

Nabór na stanowisko - główny specjalista ds. funduszy europejskich

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że nabór został przedłużony do dnia 2 maja 2022 r.

 

Informacja o wynikach naboru

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru została wybrana:

Pani Bożena Krawczyk

ww. osoba spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz wykazała się dużą wiedzą merytoryczną podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

  • GIWK