Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAKOŃCZONE] Nabór na stanowisko - koordynator ds. marketingu

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot poszukuje współpracownika, który odpowiadać będzie za prowadzenie działań promocyjnych i public relations w ramach Systemu Roweru Metropolitalnego MEVO.

 

DO POBRANIA:

Nabór na stanowisko-koordynator ds marketingu

 

Informacja o wynikach naboru

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru została wybrana:

Pani Klaudia Kaźmierczak, zam. w Gdańsku

ww. osoba spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz wykazała się dużą wiedzą merytoryczną podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

  • GIWK