Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAKOŃCZONE] Nabór na stanowisko - koordynator ds. rozwoju społecznego

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot poszukuje współpracownika/czki,
który/a odpowiadać będzie za koordynację współpracy ZZIT w ramach projektów realizowanych w
obszarze tematycznym rozwoju społecznego (projekt jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020).

 

DO POBRANIA:

Nabór na stanowisko - koordynatora ds. rozwoju społecznego

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot informuje, że nabór został przedłużony do dnia 14 lutego 2022 r.

 

Informacja o wynikach naboru

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru została wybrana:

Pani Małgorzata Jankiewicz, zam. w Gdańsku

ww. osoba spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz wykazała się dużą wiedzą merytoryczną podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

  • GIWK