Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAKOŃCZONE] Nabór na stanowisko - Koordynator/ka ds. energetyki

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot poszukuje współpracownika/czki, który/a
odpowiadać będzie za koordynację współpracy OMGGS w ramach projektów realizowanych w obszarze
tematycznym energetyki.

 

DO POBRANIA: 

- Nabór na stanowisko - koordynator/ka ds. energetyki

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru został wybrany:

Pan Wojciech Kłoszewski, zam. Gdynia

ww. osoba spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz wykazała się dużą wiedzą merytoryczną podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

  • GIWK