Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAKOŃCZONE] Nabór na stanowisko - specjalista ds. obsługi Biura

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot poszukuje pracownika, który odpowiadać będzie m.in. za: obsługę sekretarską i administracyjną Biura, wysyłkę korespondencji oraz współpracę z firmami kurierskimi. Ponadto będzie wspierał zespół pracowników OMGGS w zakresie organizacji i przygotowania spotkań, wysyłki i wydruku materiałów.

 

Do pobrania:

Nabór na stanowisko - specjalista ds. obsługi Biura

 

Informacja o wynikach naboru

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru została wybrana:

Pani Angelika Ostrowska

ww. osoba spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz wykazała się dużą wiedzą merytoryczną podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

  • GIWK