Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTE] Animatorzy Lokalni - Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej - nabór na wolne stanowiska

Poszukujemy współpracowników, którzy odpowiadać będą za realizację zadań z zakresu animacji lokalnej w obszarze ekonomii społecznej i rozwoju lokalnego, w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny.

Celem działań z zakresu animacji jest rozwój ekonomii społecznej, wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz upowszechnianie i promocja produktów i usług PES na terenie działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota.

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot poszukuje współpracowników, którzy odpowiadać będą za realizację zadań z zakresu animacji lokalnej w obszarze ekonomii społecznej i rozwoju lokalnego, w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny.
Celem działań z zakresu animacji jest rozwój ekonomii społecznej, wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz upowszechnianie i promocja produktów i usług PES na terenie działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota.
Animator/ka powinien/na działać na obszarze miejscowości z obszaru powiatów, gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich będących członkami porozumienia ZIT, z obszaru powiatów gdańskiego, tczewskiego i nowodworskiego oraz Miasta Gdańsk.
Na aplikacje czekamy do 11 grudnia pod adresem biuro@dobrarobota.org


DO POBRANIA:

    szczegóły naboru - animator lokalny OWES

  • GIWK