Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTE] Animatorzy Lokalni - OWES - nabór drugi

Poszukujemy współpracowników, którzy odpowiadać będą za realizację zadań z zakresu animacji lokalnej w obszarze ekonomii społecznej i rozwoju lokalnego, w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny. Celem działań z zakresu animacji jest rozwój ekonomii społecznej, wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz upowszechnianie i promocja produktów i usług PES na terenie działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota. Animator powinien działać na obszarze miejscowości z obszaru powiatów, gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich będących członkami porozumienia ZIT, z obszaru powiatów Gdańsk, Gdynia, Sopot, gdański, tczewski, kartuski, pucki, wejherowski, nowodworski.

Animator powinien działać na obszarze miejscowości z obszaru powiatów, gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich będących członkami porozumienia ZIT. Każdy animator będzie obejmował wsparciem określone przez OMG-G-S terytorium:

• Gdańsk – 1 animator,
• Gdynia, Sopot – 1 animator,
• Powiaty: gdański, tczewski, nowodworski – 1 animator,
• Powiaty: kartuski, pucki, wejherowski – 1 animator.

 

CV wraz z dokumentami potwierdzającymi kompetencje należy składać drogą elektroniczną
(w przypadku załączników mile widziane będą skany dokumentów scalone w jeden plik pdf)
na adres: chomiuk@dobrarobota.org w terminie do dnia 3 listopada 2016 r. złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

Zapraszamy do współpracy! :) 

 

 

DO POBRANIA:

 

 

 

  • GIWK