Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTE] Koordynator ds. rozwoju społecznego

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot poszukuje współpracownika, który odpowiadać będzie za obszar rozwoju społecznego w ramach Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020).

Wymagania dot. naboru na stanowisko: Koordynator ds. rozwoju społecznego

unieważnienie naboru

  • GIWK