Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTE] NABÓR - asystent Kierownika projektu System Roweru Metropolitalnego

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot poszukuje współpracownika, który odpowiadać będzie za wsparcie kierownika ds. projektu SRM w realizacji projektu, organizacji spotkań Zespołu ds. SRM, sporządzaniu protokołów oraz pracy z dokumentacją projektową.

 

DO POBRANIA:

Wymagania dot. naboru na ww. stanowisko

Wynik naboru

  • GIWK