Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTE] NABÓR - koordynator ds. energetyki i środowiska - PONOWIONY

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk- Gdynia- Sopot poszukuje współpracownika, który odpowiadać będzie za projekty w zakresie tematycznym energetyki i środowiska realizowane w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Wymagania dot. naboru na ww. stanowisko dostępne są pod poniższym linkiem.

  • GIWK