Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIETE] Nabór - koordynator projektu

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMG-G-S) poszukuje współpracownika, który odpowiadać będzie za koordynacje przygotowań do realizacji projektu „Budowa sytemu roweru metropolitalnego w OMG-G-S”.

 

Zasady naboru:

CV wraz z listem motywacyjnym oraz z dokumentami potwierdzającymi kompetencje należy składać drogą elektroniczną (w przypadku załączników mile widziane będą skany dokumentów scalone w jeden plik pdf) na adres: biuro@metropoliagdansk.pl w terminie do dnia 24 lutego 2017 r. Oferty złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

DO POBRANIA:

 

 

 

 

  • GIWK