Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTE] Nabór na stanowisko - animator lokalny (na terenie Gdańska)

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot poszukuje współpracownika, który odpowiadać będzie za realizację zadań animacji lokalnej w obszarze ekonomii społecznej i rozwoju lokalnego, w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny. Celem działań animacji jest rozwój ekonomii społecznej, wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz upowszechnianie i promocja produktów i usług PES na terenie działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota. Animator powinien działać na obszarze Miasta Gdańska.

DO POBRANIA: 

- nabór na stanowisko - animator lokalny

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrana została:

Pani Monika Popow

Pani Monika Popow spełniła kryteria wymagane na stanowisku animatora lokalnego.

  • GIWK