Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTE] Nabór na stanowisko - Główny specjalista ds. IP ZIT

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot poszukuje współpracownika, który odpowiadać będzie za realizację zadań organizacyjnych i administracyjnych związanych z rolą instytucji IP ZIT oraz prowadzenie monitoringu realizacji Strategii ZIT, a także zapewnienie zgodności procedur Biura OMG-G-S z wymogami Instytucji Pośredniczącej ZIT (projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020).

 

Do pobrania:

- Nabór na stanowisko - główny specjalista ds. IP ZIT

Nabór na stanowisko głównego specjalisty ds. IP ZIT został unieważniony

  • GIWK