Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTE] Nabór na stanowisko - kierownika projektu System Roweru Metropolitalnego

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot poszukuje współpracownika, który odpowiadać będzie za koordynacje realizacji projektu „Budowa Sytemu Roweru Metropolitalnego w OMG-G-S”.

 

DO POBRANIA:

Nabór na stanowisko kierownika projektu System Roweru Metropolitalnego

21.12.2020 r. - Informacja o wynikach naboru

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru została wybrana:

Pani Dagmara Kleczewska, zam. Gdańsk

ww. osoba spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz wykazała się dużą wiedzą merytoryczną podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

  • GIWK