Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTE] Nabór na stanowisko - koordynator ds. rozwoju społecznego

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot poszukuje współpracownika, który odpowiadać będzie za koordynację współpracy ZZIT w ramach projektów realizowanych w obszarze tematycznym rozwoju społecznego (projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020). 

 

DO POBRANIA:

 - zasady naboru na stanowisko - koordynator ds. rozwoju społecznego

Informujemy, że postępowanie rekrutacyjne zostało zakończone bez wyłonienia kandydata.

  • GIWK