Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTE] Nabór na stanowisko - koordynator merytoryczny

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot poszukuje osoby wykonującej zadania koordynatora/ki merytorycznego/ej w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

DO POBRANIA: 

- Nabór na stanowisko - koordynator merytoryczny

Nabór na stanowisko koordynatora merytorycznego został zamknięty, bez wyboru kandydata.

  • GIWK