Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTE] Nabór na stanowisko - koordynatora/ki ds. rozwoju społeczno-gospodarczego

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot poszukuje współpracownika/czki,
który/a odpowiadać będzie za koordynację współpracy ZZIT w ramach projektów realizowanych
w obszarze tematycznym rozwoju społecznego i gospodarczego (projekt jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020).

 

DO POBRANIA:

Nabór na stanowisko - koordynatora/ki ds. rozwoju społeczno-gospodarczego

Informacja o wynikach naboru

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru została wybrana:

Pani Monika Popow, zam. Gdańsk

ww. osoba spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz wykazała się dużą wiedzą merytoryczną podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

  • GIWK