Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTE] Nabór na stanowisko - koordynator/ka ds kultury

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot poszukuje współpracownika, który
odpowiadać będzie za: inicjowanie, koordynację i monitoring realizacji projektów metropolitalnych w
obszarze kultury; koordynację prac Komisji ds. Kultury.

 

DO POBRANIA:

Nabór na stanowisko - koordynator/ka ds kultury

 

Informacja o wynikach naboru

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko: koordynator/ka ds kultury nie została zatrudniona żadna osoba.

  • GIWK