Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTE] Nabór na stanowisko - specjalista ds. upowszechniania ekonomii społecznej

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot poszukuje współpracownika/czki, który/a odpowiadać
będzie za realizację zadań z zakresu informacji i upowszechniania w obszarze ekonomii społecznej
i rozwoju lokalnego, w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion
metropolitalny. Celem działań w zakresie promocji jest upowszechnianie oferty podmiotów ekonomii
społecznej (PES) oraz organizacja lokalnej promocji ekonomii społecznej.

 

DO POBRANIA:

- Nabór na stanowisko - specjalista ds. upowszechniania ekonomii społecznej

 

Wynik naboru:

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko specjalisty ds. upowszechniania ekonomii społecznej
został wybrany: Pan Artur Brzozowski zam. w Gdańsku.

Przedłożona przez kandydata dokumentacja spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykazał się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym do pełnienia w.w funkcji.
 

  • GIWK