Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTE] Nabór na stanowisko - specjalista/główny specjalista ds. finansowych

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot poszukuje współpracownika, który odpowiadać będzie za rozliczenia finansowe w ramach Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020).

DO POBRANIA:

- Nabór na stanowisko

Nabór na stanowisko specjalisty/głównego specjalisty ds. finansowych został zamknięty, bez wyboru kandydata.

  • GIWK