Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTE] Nabór - specjalista ds. administracyjnych

NABÓR na wolne stanowisko Specjalisty ds. administracyjnych w Biurze Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot poszukuje pracownika, który odpowiadać będzie za: obsługę administracyjno–biurową sekretariatu Biura oraz posiedzeń organów i komisji Stowarzyszenia, w tym w szczególności Zarządu i Walnego Zebrania Członków; obsługę obiegu korespondencji i głównej centrali telefonicznej; wsparcie zespołu pracowników OMGGS w zakresie organizacji i przygotowania spotkań, koordynacji usług zewnętrznych oraz innych zadań związanych z organizacją Biura.

 

Zasady naboru:
CV wraz z listem motywacyjnym oraz z dokumentami potwierdzającymi kompetencje należy
składać drogą elektroniczną (w przypadku załączników mile widziane będą skany
dokumentów scalone w jeden plik pdf na adres: biuro@metropoliagdansk.pl w terminie
do dnia 27 lutego 2017 r. Oferty złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.
 

DO POBRANIA:

 

 

 

  • GIWK