Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIETE] Nabór - specjalista ds. kultury

NABÓR na wolne stanowisko Specjalisty ds. kultury w Biurze Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot poszukuje współpracownika, który odpowiadać będzie za: inicjowanie, koordynację i monitoring realizacji projektów metropolitalnych w obszarze kultury; koordynację prac Komisji ds. Kultury; obsługę, zarządzanie i administrowanie Metropolitalnego Planera Kulturalnego.

Zasady naboru:
CV wraz z listem motywacyjnym oraz z dokumentami potwierdzającymi kompetencje należy składać drogą elektroniczną (w przypadku załączników mile widziane będą skany dokumentów scalone w jeden plik pdf na adres: biuro@metropoliagdansk.pl w terminie do dnia 22 lutego 2017 r. Oferty złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

 

DO POBRANIA:

Wynik naboru:

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany:

Pan Marcin Fedoruk.

 

 

  • GIWK