Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTE] Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów ZIT

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie w ramach mechanizmu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie OMG-G-S, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach mechanizmu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: IP-ZIT RPO WP) informuje o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu ekspertów ZIT uczestniczących w ocenie strategicznej wniosków o dofinansowanie projektów planowanych do realizacji w ramach Poddziałań objętych mechanizmem ZIT.

 

Do pobrania:

 

  • GIWK