Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTE]Nabór na stanowisko - specjalista ds. komunikacji i promocji

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot poszukuje współpracownika, który odpowiadać będzie za komunikację wewnętrzną i zewnętrzną w ramach Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020). 

 

DO POBRANIA:

- nabór na stanowisko specjalisty ds. komunikacji i promocji

Informujemy, że postępowanie rekrutacyjne zostało zakończone bez wyłonienia kandydata.

  • GIWK