Ogłoszenia

Ogłoszenia

postępowanie nr OMGGS/TP2/01/2022 na Opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej oraz Strategii Rozwoju Ponadlokalnego do roku 2030 dla OMGGS wraz z częścią wdrożeniową opisującą realizację ZIT 2021-2027

Postępowanie prowadzone jest na portalu e-zamowienia.

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e14d1ea9-bbc2-11ec-97c7-b646b0ba23df

  • GIWK