Ogłoszenia

Ogłoszenia

Przetarg nieograniczony nr OMGGS/PN/02/2020 - na OPRACOWANIE KONCEPCJI STWORZENIA KLASTRA ENERGII NA TERENIE OMG-G-S

Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na opracowaniu Koncepcji stworzenia Klastra Energii na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, zwanej dalej Koncepcją.

Zamówienie będzie realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

DO POBRANIA:

17.11.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 

Specyfikacja IWZ z załącznikami

25.11.2020 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

27.11.2020 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

30.11.2020 r.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

Link do otwarcia ofert na opracowanie Koncepcji stworzenia Klastra Energii na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 30.11.2020 r. godz. 13:00 -> https://meet.google.com/cnf-dimb-btd

Informacja z otwarcia ofert

23.12.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  • GIWK